Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2006r. strona główna 

Uchwały w 2006r.
 Uchwała Rady nr.305-06 w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:40:56 Informację zaktualizowano 2006-07-04 14:41:26, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 306 - 06 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:51:10, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 308 - 06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:17:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.309 - 06 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:21:30, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.313 - 06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:30:44 Informację zaktualizowano 2006-07-04 15:30:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 4 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:33:53 Informację zaktualizowano 2006-12-07 13:41:22, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 5 w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:40:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 6 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:44:14, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 7 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:46:33, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 8 w sprawie stawek podatku rolnego na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:51:34, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 9 w sprawie ustalenia stawek podatku leśnego na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:53:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-07 13:55:20, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr 11 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pienieznych oraz podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 14:09:53, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr.12 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 13:59:46, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr.13 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 13:52:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr.14 w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 14:02:12 Informację zaktualizowano 2007-01-29 14:08:15, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr.15 w sprawie okreslenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 14:03:18, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej nr.16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wode z urządzeń miejskich
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 14:05:15, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 20/2006 w spawie doplaty do dziecka w przedszkolu w 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 11:46:57, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 21/2006 w sprawie zmian w budżecie.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 11:50:50, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 22/2006 w sprawie ustalenia budżetu na 2007rok
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 11:53:01 Informację zaktualizowano 2007-04-03 14:07:52, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 23/2006 w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 11:54:14 Informację zaktualizowano 2007-04-03 14:08:03, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 25/2006 w sprawie odwołania Skarbnika.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 11:57:05 Informację zaktualizowano 2007-04-03 14:08:14, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 26/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkocholowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 12:09:02 Informację zaktualizowano 2007-04-03 14:08:30, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 27/2006 w sprawie przeciwdzałania narkomanii.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 13:51:14, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 29/2006 w sprawie angażu Burmistrza od 04.12.2006
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 13:53:16, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 30/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 13:56:37 Informację zaktualizowano 2007-04-03 13:58:35, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 31/2006 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 13:57:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 32/2006 w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży Radnym
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 14:00:24, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 35/2006 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 14:06:26 Informację zaktualizowano 2007-04-03 14:06:50, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady Miejskiej Nr 36/2006 w sprawie poparcia postulatów Związku Sadowników RP
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 14:10:38, wprowadzający: Robert Lipiec

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku