Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Wężowcu dz.nr 127 128
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Wężowcu dz.nr 127 128..pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-15 14:43:07 Informację zaktualizowano 2024-07-15 15:20:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
zawiadomienie dot.decyzji środowiskowej na
budowę farmy fotowoltaicznej w Borowem
 Zawiadomienie dot. decyzji środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej w Borowem
Data wprowadzenia informacji 2024-07-10 15:18:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
zawiadomienie dot.decyzji środowiskowej - farma
fotowoltaiczna Borowe
 
Data wprowadzenia informacji 2024-07-10 14:12:31, wprowadzający: Jarosław Górnik
 
Data wprowadzenia informacji 2024-07-08 13:15:56 Informację zaktualizowano 2024-07-08 13:20:57, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Data wprowadzenia informacji 2024-06-17 08:01:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anita Kołodziejczyk
 Raport o stanie gminy za 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-06-14 13:23:44 Informację zaktualizowano 2024-06-14 13:24:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie Wojta Gminy Belsk Duzy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-04 14:34:30 Informację zaktualizowano 2024-06-04 15:11:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
rozbudowa zakładu cukierniczego w Mogielnicy
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - rozbudowa zakładu cukierniczego w Mogielnicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-05-28 10:24:05, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Borowem dz.nr 1.1 3.3 105.1 108.1
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Borowem dz.nr 1.1 3.3 105.1 108.1.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-05-08 08:43:16, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami -
rozbudowa zakładu cukierniczego OLA
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami - rozbudowa zakładu cukierniczego OLA.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-05-07 12:48:51, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o naborze Partnera projektu Fundusze Europejskie dl Mazowsza 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-04-26 13:20:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Kinga Orzechowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży w sprawie
budowy przyłącza kablowego
 Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-04-10 15:15:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
obwieszczenie o przystapieniu do mpzp Mogielnica
Izabelin
 obwieszczenie o przystapieniu do mpzp Mogielnica Izabelin.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-04-10 09:20:21, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
41, 85, 91
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 41, 85, 91.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-04-08 09:33:07, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
54
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 54.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-04-08 09:32:13, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie o naborze Partnera projektu Fundusze
Europejskie dl Mazowsza 2021-2027

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-29 11:32:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Kinga Orzechowska
 Ogłoszenie o III przetargu - Wolska 28, Mogielnica -maj 2024r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-27 11:34:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Ogłoszenie o III przetargu -Ługowice-maj 2024r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-27 11:33:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Ogłoszenie o III przetargu -Michałowice - maj 2024r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-27 11:32:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - Elektrownie Wiatrowe

 


Spotkanie stacjonarne 20 marca 2024 od godz. 16:00 do godz. 17:00


 


Spotkanie on-line od godz. 17:00 do godz. 18:00 link:


https://teams.live.com/meet/945981114478?p=vtJPf2XctUwGEePy

 Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. Elektrowni wiatrowych
Data wprowadzenia informacji 2024-03-19 09:58:20 Informację zaktualizowano 2024-03-19 10:01:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Obwieszczenie Wody Polskie - pozwolenie
wodnoprawne przekroczenia cieków wodnych siecią
kanalizacyjną
 Obwieszczenie Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne przekroczenia cieków wodnych siecią kanalizacyjną.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-03-12 12:47:05, wprowadzający: Jarosław Górnik
OgłoszenieObwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia mpzp dot.OZE
 OgłoszenieObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dot.OZE.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-03-12 08:34:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie wykonania ujęcia wód
powierzchniowych w Otalążce
 Ogłoszenie w sprawie wykonania ujęcia wód powierzchniowych w Otalążce.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-02-29 11:15:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
54
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 54.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-02-26 13:22:00, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
41, 85, 91
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 41, 85, 91.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-02-14 11:42:02, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym
decyzji celu publicznego kanalizacja sanitarna
Dziarnów, Otalążka, Borowe, Dębnowola
 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-02-01 11:31:26 Informację zaktualizowano 2024-02-02 11:26:37, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w
Otalążce dz.nr 54
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 54.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-01-25 14:51:40, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w
Otalążce dz.nr 41, 85, 91
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 41, 85, 91.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-01-22 12:48:58, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa
Brzostowiec, Ślepowola, Tomczyce
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa Brzostowiec, Ślepowola, Tomczyce 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-01-22 09:28:59 Informację zaktualizowano 2024-01-22 11:03:01, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja o wyborze oferty na rezalizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data wprowadzenia informacji 2024-01-12 15:23:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu sprostowania
decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w
Otalążce
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu sprostowania decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-01-10 12:33:44, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego
kanalizacja sanitarna Dziarnów, Otalążka,
Borowe, Dębnowola
 Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego kanalizacja sanitarna Dziarnów, Otalążka, Borowe, Dębnowola.doc
Data wprowadzenia informacji 2024-01-03 13:36:20, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie rozbudowy zakładu
produkcyjnego w Mogielnicy
 Ogłoszenie w sprawie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Mogielnicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-12-21 12:52:24, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce dz.nr 54 bis
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 54 bis.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-12-20 12:52:11, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-12-20 09:47:16, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa
Świdno
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa Świdno.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 09:10:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Mogielnicy
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Mogielnicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 09:59:23, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie Wojewoduy Mazowieckiego- gazociąg
Mogielnica-Kozietuły Nowe
 7840.8.1.2023.LK - obwieszcz. dec. tablica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 09:41:39, wprowadzający: Jarosław Górnik

Ramowy wzór umowy na realizacje zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 OGŁOSZENIEO KONKURSIE O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Data wprowadzenia informacji 2023-12-13 13:43:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Komunikat w sprawie dnia 5 stycznia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-30 12:52:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
Obwieszczenie-budowa gazociągu
Mogielnica-Otalązka
 7840.8.3.2023.BG1(LK) - obwieszcz. gazociąg Otalązka M-ca.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-29 13:23:19, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Pączewie dz.29.1,31,32
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Pączewie 29.11.2023.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-29 11:49:59, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w
Otalążce dz.nr 13 i 14
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 13 i 14.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-27 13:18:45, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce dz.nr 54
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 54.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-27 10:33:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-21 09:20:51, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w
Mogielnicy
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w Mogielnicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-21 09:20:38, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Gracjanowie
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Gracjanowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:28:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa gazociągu
Mogielnica-Kozietuły Nowe
 7840.8.1.2023.LK - obwieszcz. wszcz. tablica PSG.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 09:28:42, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
wodnoprawnego w Tomczycach
 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w Tomczycach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-13 15:25:06, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Ślepowoli
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Ślepowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-10 09:38:20, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa elektrowni fotowoltaicznej w
Pączewie
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa elektrowni fotowoltaicznej w Pączewie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 12:44:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w
Gracjanowie
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w Gracjanowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-10-26 08:20:05, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce dz.nr 41, 85, 91
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 41, 85, 91.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-10-24 13:47:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Brzostowcu
Ślepowoli Tomczycach
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Brzostowcu Ślepowoli Tomczycach.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-10-24 09:08:20, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Świdnie
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Świdnie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 11:53:34, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej
fotowoltaicznej w Ślepowoli
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej fotowoltaicznej w Ślepowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-10-18 11:35:54, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-10-16 15:02:40 Informację zaktualizowano 2023-10-16 15:04:41, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie - budowa gazociągu Otalążka
Mogielnica
 7840.8.3.2023.BG1(LK) - obwieszcz. wszcz. tablica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-27 08:27:39, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Gracjanowie
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Gracjanowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 13:33:42, wprowadzający: Jarosław Górnik

Projekt statutu Wspólnoty Gruntów i Lasów w Mogielnicy

 Zawiadomienie Zarządu i Rady Nadzorczej Wspólnoty Gruntów i Lasów w Mogielnicy o projekcie nawego statutu.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-22 09:07:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Agnieszka Małek
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Pączewie
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Pączewie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-09-20 12:38:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Ślepowoli
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Ślepowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 10:53:43, wprowadzający: Jarosław Górnik
Kanalizacja sanitarna Dziarnów Borowe Dębnowola
 Ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej Dziarnów Borowe Dębnowola.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-09-11 10:57:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- pozwolenie wodnoprawne -TOP-FRUIT Sp. z o.o
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:02:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Mogielnicy
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Mogielnicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-08-29 13:50:22, wprowadzający: Jarosław Górnik

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/


laboratorium@networks.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-07 14:23:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
zawiadomienie o wizji lokalnej po zakończeniu
budowy gazociągu Rawa maz-Wronów
 Zawiadomienie o wizji lokalnej - gazociąg Rawa Maz Wronów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-03 11:24:27, wprowadzający: Jarosław Górnik
ogłoszenie o terminie opisu stanu nieruchomości
po zakończeniu prac - gazociąg Gustorzyn-Wronów
 20230724144555586.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 14:37:42, wprowadzający: Jarosław Górnik

Obwieszczenie WKW MIR - ustalenie okręgu wyborczego w wyborach do Izb Rolniczych

Uchwała nr 4_2023 z 5.07.2023 WKW MIR w sprawie liczebności komisji okręgowej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-20 12:53:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Michał Naglewski
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 15:28:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2023-07-06 15:03:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
Wybory do Izb Rolniczych

Instrukcja wypełnioania listy poparcia

Lista osó popierających zgłoszenie kandydatury w wyborach do Izb Rolniczych - osoba fizyczna

lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej

oświadczenie kandydata w wyborach do izb rolniczych

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Uchwała w sprawie wyborów do Izb Rolniczych - 24 września 2023r.

Zasady wyborów do izb rolniczych

zgłoszenie kandydata (osoba fizyczna)

zgłoszenie kandydata osoby prawnej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-21 12:38:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
Obwieszczenie Wojewody gazociąg Falęcice
Dziarnów Mogielnica Nowe Miasto
 Obwieszczenie Wojewody gazociąg Falęcice Dziarnów Mogielnica Nowe Miasto.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-21 08:48:14, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-14 10:29:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Wioleta Górnik
 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-14 10:03:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Gazociąg Gustorzyn Wronów zawiadomienie o
terminie opisu stanu nieruchomości
 20230613115659891.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 11:49:07, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.3.4210.153.2023.DM
Data wprowadzenia informacji 2023-06-01 12:31:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.3.4210.99.2023.IM
Data wprowadzenia informacji 2023-06-01 12:30:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Ogłoszenie w sprawie budowy gazociągu Dziarnów
- Nowe Miasto
 7840.8.4.2022 - obwieszcz. decyzja. tablica TERMINAL.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-22 12:15:07, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji - gazociąg
Falęcice Mogielnica i Dziarnów Nowe Miasto
 747.3.79.2022 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji_tablica + BIP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-12 08:55:53, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Tomczycach
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Tomczycach.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-04-27 08:39:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
Informacja o wykonaniu prób szczelności
gazociągu Gustorzyn-Wronów
 Informacja o wykonaniu prób szczelności gazociągu Gustorzyn-Wronów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-24 10:56:56, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa
Dobiecin
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa Dobiecin.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 15:12:21, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa przyłącza kablowego w
Świdnie
 Ogłoszenie - budowa przyłącza kablowego w Świdnie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 13:03:10, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o IVprzetargu -Michałowice -24.05. 2023r.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 08:43:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Ogłoszenie o IV przetargu - Wolska 28, Mogielnica -25.05. 2023r.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 08:43:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Ogłoszenie o IV przetargu -Ługowice- 24.05. 2023r.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 08:42:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
Ogłoszenie - budowa linii kablowej 2 w Jastrzębi
Starej
 Ogłoszenie - budowa linii kablowej 2 w Jastrzębi Starej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-04-17 09:48:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu na użytek rolny
w Gracjanowie
 WOOŚ-II.420.90.2022.MG.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-11 11:50:50, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji
zamiennej - zakład wyrobów cukierniczych
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji zamiennej - zakład wyrobów cukierniczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-04-11 10:49:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w
Tomczycach
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w Tomczycach.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 11:40:41, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę
Mazowieckiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej
 2.31.2022 Obwieszczenie o decyzj_ MUW_Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 09:00:49, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa ujęcia wód podziemnych w Wodzicznej
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa ujęcia wód podziemnych w Wodzicznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-03-29 09:50:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu na użytek rolny
w Gracjanowie
 Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu na użytek rolny w Gracjanowie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-24 11:35:47, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego - budowa
gazociągu Falęcice - Dziarnów - Mogielnica
 Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego - budowa gazociągu Falęcice - Dziarnów - Mogielnica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-24 09:04:31, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dobiecinie
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dobiecinie.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-03-08 12:42:58, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa ujęcia wód w Wodzicznej
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa ujęcia wód w Wodzicznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-03-07 11:07:49, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Budowa gazociągu Falęcice – Dziarnów – Mogielnica oraz gazociągu Dziarnów – Nowe Miasto nad Pilicą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa mazowieckiego” etap 2 inwestycji, gazociąg Otalążka – Mogielnica,
Data wprowadzenia informacji 2023-02-17 09:58:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 11:02:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Wioleta Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa kanalizacji sanitarnej w Dziarnowie Borowem
i Dębnowoli
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej w Dziarnowie Borowem i Dębnowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 10:01:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Tomczycach
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Tomczycach.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-30 12:27:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
 pismo GINB do gmin dot. komunikatu zimowego
Data wprowadzenia informacji 2023-01-27 10:17:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa ujęcia wód podziemnych w Kozietułach
Nowych
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa ujęcia wód podziemnych w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 10:27:52, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii kablowych w Jastrzębi
Starej
 Ogłoszenie - budowa linii kablowych w Jastrzębi Starej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 09:27:53, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Wodzicznej
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Wodzicznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 10:10:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja o wyborze oferty w zakresie działalności pożytku publicznego w 2023 roku.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-16 11:34:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-kanalizacja Dziarnów Borowe
Dębnowola
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-kanalizacja Dziarnów Borowe Dębnowola.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-16 09:13:08, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy otworu studziennego w
Wodzicznej
 Ogłoszenie w sprawie budowy otworu studziennego w Wodzicznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-04 09:30:10, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa ujęcia wód w Kozietułach
Nowych
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa ujęcia wód w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 12:31:51, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji w sprawie
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w
Kozietułach Nowych
 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 10:05:09, wprowadzający: Jarosław Górnik

Ogłoszenie

Ramowy wzór umowy na realizacje zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 15:24:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji Wojewody
Mazowieckiego - gazociąg Dziarnów-Nowe Miasto
nad Pilicą
 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego - gazociąg Dziarnów-Nowe Miasto nad Pilicą.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-09 08:30:24, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
stacji bazowej telefonii komórkowej w
Kozietułach Nowych
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 11:04:10, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy ujęcia wód
podziemnych w Kozietułach Nowych
 Ogłoszenie w sprawie budowy ujęcia wód podziemnych w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-15 10:15:56, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji
sanitarnej w Dziarnowie Borowem Dębnowoli
 Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Dziarnowie Borowem Dębnowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 08:57:13, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej w Kozietułach Nowych
 Ogłoszenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-10-24 11:37:57, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja o wynikach przetargu na zakup walca drogowego marki HAMM
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 15:05:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald

Zarządzenie

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Formularz sprzedaży

Umowa

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-04 13:18:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Wioleta Górnik
 Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogielnica w 2022 r
Data wprowadzenia informacji 2022-09-27 13:55:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
farma fotowoltaiczna Otalążka
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - farma fotowoltaiczna Otalążka.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-09-22 11:46:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
obwieszczenie o wyłożeniu II zmiana studium
Mogielnicy
 obwieszczenie o wylozeniu II zmiany studium Mogielnicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-09-16 10:55:27, wprowadzający: Jarosław Górnik
obwieszczenie o wylozeniu mpzp Mogielnica
Cegielnia
 obwieszczenie o wylozeniu mpzp Mogielnica Cegielnia.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-09-16 10:53:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sparaie gazociagu Dziarnów- Nowe Miasto nad Pilicą
Data wprowadzenia informacji 2022-09-05 09:15:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Otalążka
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Otalążka.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 14:41:06, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
przebudowa drogi Otalążka-Jastrzębia Stara
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Otalążka-Jastrzębia Stara.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 10:33:39 Informację zaktualizowano 2022-08-31 10:35:08, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-przebudowa drogi gminnej
Otalążka-Jastrzębia Stara
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-przebudowa drogi gminnej Otalążka-Jastrzębia Stara.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-08-09 09:34:41, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - Gazociąg
Data wprowadzenia informacji 2022-08-04 14:11:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
PRZETARG NA WALEC DROGOWY HAMM z 1984 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Druk oferty

Wzór umowy

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 15:18:57 Informację zaktualizowano 2022-08-02 10:03:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
przebudowa drogi Kaplin-Borowe
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Kaplin-Borowe.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-06-21 08:20:09, wprowadzający: Jarosław Górnik
 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 10:59:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-przebudowa drogi gminnej
Kaplin-Borowe
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 09:48:35, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie gazociągu Rawa Mazowiecka-Wronów
 2ml-p-7620-20-20 obw. docx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-23 09:01:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-05-20 12:24:30, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji w sprawie
budowy sieci energetycznej w Ślepowoli
 Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Ślepowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-05-17 13:04:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej
Otalążka-Jastrzębia Stara
 Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej Otalążka-Jastrzębia Stara.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-05-04 11:36:57, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Ślepowoli- zmiana decyzji
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Ślepowoli- zmiana decyzji.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-04-11 11:09:21, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
zakład wyrobów cukierniczych

Decyzja środowiskowa

 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - zakład wyrobów cukierniczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-03-22 12:42:22, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja dotyczącza budowy gazociągu "Dziarnów - Nowe Miasto nad Pilicą"
Data wprowadzenia informacji 2022-03-02 09:06:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-zakład produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-zakład produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-02-28 09:10:20, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzjii
Data wprowadzenia informacji 2022-02-08 08:46:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej
Kaplin-Borowe
 Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej Kaplin-Borowe.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-02-03 13:26:22, wprowadzający: Jarosław Górnik
ogloszenie o przystapieniu do II zmiany studium
 ogloszenie o przystapieniu do II zmiany studium.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 11:52:39, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2022 roku.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-10 11:34:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni - 10.01.2022
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni - 10.01.2022.doc
Data wprowadzenia informacji 2022-01-10 09:26:48, wprowadzający: Jarosław Górnik
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni - 10.12.2021
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni - 10.12.2021.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-12-13 08:52:51, wprowadzający: Jarosław Górnik

Ogłoszenie

Ramowy wzor umowy na realizacje zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-10 14:34:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Komunikat Gaz- Systemu dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 10:03:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja dotycząca zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu Otalążka - Mogielnica"
Data wprowadzenia informacji 2021-11-29 12:04:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia i wyłożenia do publicznego wyglądu projektów zarządzeń zmieniających
Data wprowadzenia informacji 2021-11-29 12:01:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni - 10.11.2021
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni - 10.11.2021.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 10:45:05, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii kablowej w Cegielni
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii kablowej w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 10:39:12, wprowadzający: Jarosław Górnik
ogłoszenie o przystąpieniu do mpzp Cegielnia
Mogielnica
 ogloszenie o przystapieniu mpzp Cegielnia Mogielnica.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-10-18 08:50:24, wprowadzający: Jarosław Górnik
Informacja w sprawie przebiegu gazociągu Wronów
 Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 09:28:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Informacja dotycząca badań archeologicznych w
sprawie budowy gazociągu Wronów- Rawa Mazowiecka
 Informacja do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 09:37:20 Informację zaktualizowano 2021-10-12 09:40:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-10-08 10:51:52, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w
Cegielni
 Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-09-22 10:50:37, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy zakładu produkcji
wyrobów cukierniczych w Cegielni
 Ogłoszenie w sprawie budowy zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 12:38:58, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Wykaz nieruchomości użyczenie 2021 -Mostowa 27
Data wprowadzenia informacji 2021-08-31 11:24:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
 Ogłoszenie o wykazie użyczenie Mostowa 27 2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-31 11:23:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
Obwieszczenie Wójta Gminy Sadkowice o odmowie
wydania decyzji środowiskowej na wydobycie
kopalin
 Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2021-08-31 11:13:57 Informację zaktualizowano 2021-08-31 12:28:19, wprowadzający: Jarosław Górnik, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie z Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:26:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 14:13:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie instalacji do produkcji soków i koncentratów.
Data wprowadzenia informacji 2021-08-17 11:59:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 O G Ł O S Z E N I E o wykazie nieruchomości do wynajęcia - Kozietuły szkoła
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 08:36:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Wykaz nieruchomości do wynajęcia 2021r. Szkoła Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 08:34:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot przejściu gazociągu średniego ciśnienia pod dnem rzeki Gostomka.
Data wprowadzenia informacji 2021-08-02 13:20:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO
Data wprowadzenia informacji 2021-07-14 14:07:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
 Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn- Wronów
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 09:32:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o otwarciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 10:32:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 09:56:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Raport o stanie Gminy Mogielnica za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 11:34:30 Informację zaktualizowano 2021-05-26 11:38:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie
przebudowy budynku OSP Dziarnów
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy budynku OSP Dziarnów.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 09:26:43, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa
Wólka Gostomska-Borowe
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa Wólka Gostomska-Borowe.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-05-12 09:27:12, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa w
Wólce Gostomskiej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-05-12 08:51:47, wprowadzający: Jarosław Górnik

https://bip.mogielnica.pl/upload/2021%20Zarzadzenie%20nr%2032.pdf

 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO
Data wprowadzenia informacji 2021-04-27 11:55:52 Informację zaktualizowano 2021-04-27 11:57:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie
przebudowy stacji uzdatniania wody w Wodzicznej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy stacji uzdatniania wody w Wodzicznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-04-14 10:33:10, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Dziarnów
 Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Dziarnów.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-04-13 10:18:11, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy sieci energetycznej w Górkach
Data wprowadzenia informacji 2021-03-26 09:13:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa w Dąbrowie
Data wprowadzenia informacji 2021-03-26 09:12:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć en. w Dylewie Odcinkach Dyl.Wodzicznej Górkach
Data wprowadzenia informacji 2021-03-26 09:10:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego
linia energetyczna Górki Jastrzębia Nowa Kaplin
Odcinki Dylewskie Gracjanów
 Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego linia energetyczna Górki Jastrzębia Nowa Kaplin Odcinki Dylewskie Gracjanów.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-03-19 10:54:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce
Gostomskiej Brzostowcu Ślepowoli Stamirowicach
Michałowicach Świdnie Dziarnowie Borowem
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce Gostomskiej Brzostowcu Ślepowoli Stamirowicach Michałowicach Świdnie Dziarnowie Borowem.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 11:11:42, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce
Gostomskiej
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 10:44:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - przebudowa stacji uzdatniania wody w
Wodzicznej
 Ogłoszenie - przebudowa stacji uzdatniania wody w Wodzicznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-03-01 14:07:54, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dąbrowie
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dąbrowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 13:04:21, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Dylewie, Odcinkach Dylewskich, Wodzicznej i
Górkach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Dylewie, Odcinkach Dylewskich, Wodzicznej i Górkach.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 12:09:04, wprowadzający: Jarosław Górnik

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 07:37:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Wioleta Górnik

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 12:08:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w
Górkach dz.nr 138.1
 Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w Górkach dz.nr 138.1.doc
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 13:21:49, wprowadzający: Jarosław Górnik

Obiwieszczenia zarządu zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 11:22:17 Informację zaktualizowano 2021-01-25 11:28:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogielnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-20 14:38:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik

Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Kaplinie Jastrzębi Nowej Odcinkach Dylewskich Górkach Gracjanowie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 12:36:55 Informację zaktualizowano 2021-01-19 12:39:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie upowszechniania sportu.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 15:07:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald

Informacja o wyborze oferty na dożywianie dzieci z terenu Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku.

Informacja o wyborze oferty na dożywianie dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 14:53:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 GOPS- zapytanie ofertowe dot. dożywiania dorosłych
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 14:31:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 GOPS - zapytanie ofertowe dotyczące dożywiania dzieci.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 14:27:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania
sportu.

Ogłoszenie

ramowy wzor umowy na realizacje zadania publicznego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-09 15:30:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 15:11:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
zmiana mpzp Kozietuły
 tekst zmiana mpzp Kozietuły 09.10.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 09:53:02, wprowadzający: Jarosław Górnik
 prognoza oddz na srodowisko zmiany mpzp Kozietuły (2).pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 09:51:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany mpzp Kozietuły
Nowe i Kozietuły
 ogloszenie o wylozeniu_04.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 15:20:19 Informację zaktualizowano 2020-11-23 15:22:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
farma fotowoltaiczna w Ługowicach
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia farma fotowoltaiczna w Ługowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-11-20 08:43:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 12:43:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2020-10-30 14:22:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 13:20:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-20 11:46:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Świdnie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Świdnie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 08:50:47, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji-linia en.i
światłowód
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-linia en.i światłowód.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 09:08:15, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.09.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:30:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarząu Gosodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 10:20:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów
Data wprowadzenia informacji 2020-09-07 08:39:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Świdnie
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Świdnie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 09:57:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:05:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 09:42:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wyborze wykonawcy na dożywianie dzieci i dorosłych na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-25 14:59:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2020-08-25 14:54:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów
Data wprowadzenia informacji 2020-08-21 12:16:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 09:59:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zapytanie ofertowe dożywianie dorosłych.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-14 11:33:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 Zapytanie ofertowe dożywianie dzici w szkołach.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-14 11:30:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
ogloszenie o przystapieniu do zmiany mpzp
Kozietuły Nowe i Kozietuły
 ogloszenie o przystapieniu do zmiany mpzp Kozietuły Nowe i Kozietuły.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 09:50:44, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budynek do wytwarzania produktów kosmetycznych
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budynek do wytwarzania produktów kosmetycznych.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-08-03 12:48:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-17 12:59:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej Kaplin Kozietuły Nowe
 Obwieszczenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 08:05:49 Informację zaktualizowano 2020-07-16 09:10:07, wprowadzający: Jarosław Górnik
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2020-07-15 15:30:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 10:21:30, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 10:14:04, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie badania podłoża gruntowego
dla gazociągu Gustorzyn Wronów
 p467_ogloszenie_gminy_3.07.doc.docx
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 14:13:22, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-wytwórnia produktów kosmetycznych w
Strykowie
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-wytwórnia produktów kosmetycznych w Strykowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 12:33:22, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji ws. inwestycji " budowa gazociąguw/c DN1000 MOP 8,4 MPaGustorzyn-Wronów"
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 14:31:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawaiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa gazociągu Gustorzyn - Wronów.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:20:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Formularz zgłoszeniowy

Informacja-RODO-nabor-rachmistrz

 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Gminie i Mieście Mogielnica w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 15:32:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym on-line dotyczącym budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 15:26:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 10:06:49, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 10:03:28, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji farma
fotowoltaiczna Ługowice.
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji farma fotowoltaiczna w Ługowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 10:00:43, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
nawodnienie Gracjanów dz.1.1
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - nawodnienie Gracjanów dz.1.1.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 09:54:30, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
nawodnienie Gracjanów dz.94
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - nawodnienie Gracjanów dz.94.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 09:52:11, wprowadzający: Jarosław Górnik
PGE Dystrybucja sieć energetyczna Ślepowola
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Ślepowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 12:52:52, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej i
światłowodowej Główczyn Tow. Dobiecin
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej i światłowodowej Główczyn Tow. Dobiecin.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 12:33:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej Kaplin Kozietuły Nowe
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 14:11:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGU.
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 12:37:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja w sprawie nie otwierania z dniem 6 maja 2020 roku przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 10:13:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacje dotyczące zasad właściwego pozbywania się odpadów medycznych z domów.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 08:58:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Wiśniewska
 Informacja o ograniczeniu zużycia wody.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 14:42:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Grzegorz Zieliński
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 10:48:29, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 10:40:41, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-nawodnienie działek Gracjanów
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-nawodnienie działek Gracjanów.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 10:18:12, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w
sprawie nawodnienia działek w Gracjanowie 1
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w sprawie nawodnienia działek w Gracjanowie 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-04-06 13:07:59, wprowadzający: Jarosław Górnik
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Ługowice
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Ługowice.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 10:57:39, wprowadzający: Jarosław Górnik
PGE Dystrybucja - sieć energetyczna Stamirowice
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Stamirowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 11:35:29, wprowadzający: Jarosław Górnik
 wniosek zgłoszenie porady na odleglość
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 15:08:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 20200313 Informacja o zawieszeniu pracy punktów
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 14:55:49 Informację zaktualizowano 2020-03-13 14:58:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o zawieszeniu imprez artystychnych i rozrywkowych.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 14:32:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Komunikat z prośbą o o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-11 13:54:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Ślepowoli
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Ślepowoli.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-03-02 11:18:30, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Stamirowicach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Stamirowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 09:28:24, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
stacji elektroenergetycznej w Brzostowcu dz.nr
56.3
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej w Brzostowcu dz.nr 56.3.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 13:59:18, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 2
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 14:24:26, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 1
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 14:22:34, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 08:17:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 08:11:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
na dz. nr 62.3, 62.5, 48 w Ługowicach
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 62.3, 62.5, 48 w Ługowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-02-04 15:14:03, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie,
Otalążce.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce..doc
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 10:21:15, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr
1.1 w Gracjanowie
 Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr 1.1 w Gracjanowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 09:03:53, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr
94 w Gracjanowie
 Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr 94 w Gracjanowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 09:00:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia wodno prawnego.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 09:58:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 08:24:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 08:22:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Pawłowicach i Dąbrowie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Pawłowicach i Dąbrowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 08:25:08, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Wólce Gostomskiej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 09:07:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
  Informacja o wyborze oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania sportu.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 14:33:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
Ogłoszenie - budowa stacji elektroenergetycznej w
Brzostowcu
 Ogłoszenie - budowa stacji elektroenergetycznej w Brzostowcu.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 11:31:53, wprowadzający: Jarosław Górnik
obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Mogielnica
 obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogielnica.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 10:26:11, wprowadzający: Jarosław Górnik
Konkurs na realizację zadani publicznego z
zakresu upowszechniania sportu.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zaprasza do składania ofert na realizację zadani publicznego z zakresu upowszechniania sportu.

Ogłoszenie konkurs.

Ramowy wzór umowy na realizacje zadania publicznego.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 09:05:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Informacja - bezpłatna pomoc prawna w 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:58:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Pawłowicach
i Dąbrowie
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Pawłowicach i Dąbrowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 15:02:58, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie( budowa sieci gazowej w Dębnowoli,
Borowem, Dziarnowie, Otalążce)
 Obwieszczenie( budowa sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce).doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 11:06:46, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Wólce
Gostomskiej
 Obwieszczenie.budowa sieci gazowej w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 10:03:32, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie RŚV.7440.9.2019.PM
Data wprowadzenia informacji 2019-11-19 10:30:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zapraszamy organizacje pozarządowe do wnoszenia uwag do ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA MOGIELNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-19 08:44:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Obwieszczenie - wykonanie urządzenia wodnego
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 13:38:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach i Ługowicach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach i Ługowicach -.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 13:42:10, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie grójeckim w 2020 roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-05 14:53:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 15:17:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach i
Ługowicach
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach i Ługowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 12:07:41, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
kanalizacji sanitarnej z Brzostowca do rzeki
Pilicy
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z Brzostowca do rzeki Pilicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:43:48, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Borowem
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Borowem.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 10:21:37, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Kozietułach dz.nr 271
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kozietułach dz.nr 271.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 09:20:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 155.1,154,168
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 155.1,154,168.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 10:23:18, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Borowem
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Borowem.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 14:36:40, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej w
Brzostowcu, Ługowicach, Tomczycach, Ulaskach
Gostomskich
 Ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostowcu, Ługowicach, Tomczycach, Ulaskach Gostomskich.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 08:10:22, wprowadzający: Jarosław Górnik
postanowienie-brak obowiązku oceny ONE
 postanowienie-brak obowiązku oceny ONE.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 10:35:10, wprowadzający: Jarosław Górnik
Decyzja bez oceny oddziaływania ONE
 Decyzja bez oceny oddziaływania ONE.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 10:32:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- kanalizacja sanitarna w Brzostowcu
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - kanalizacja sanitarna w Brzostowcu.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 10:30:39, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
kanalizacja sanitarna dla ONE
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - kanalizacja sanitarna dla ONE.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 10:29:14, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach
(2)
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach (2).doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 10:01:08, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Kozietułach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Kozietułach.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 13:33:40, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Dobiecinie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Dobiecinie.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 09:07:47, wprowadzający: Jarosław Górnik
Raport o stanie gminy za 2018 rok
 R A P O R T 1.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 11:22:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Miechowicach
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Miechowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 08:10:06, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji-przebudowa i
rozbudowa linii energetycznej w miejscowości
Kozietuły, Roztworów, Wola Łęczeszycka
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Kozietuły, Roztworów, Wola Łęczeszycka.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 07:41:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok
 Sprawozdanie za 2018 zxc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 14:31:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Strykowie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Strykowie..doc
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 09:53:42 Informację zaktualizowano 2019-05-21 12:17:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
studnia dla Dohler
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - studnia dla Dohler..doc
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 10:22:26 Informację zaktualizowano 2019-05-20 13:50:02, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce 2 - studnia
dla Dohler
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce 2 - studnia dla Dohler.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 09:52:49, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem pod dnem rzeki Mogielanki.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 11:50:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Dobiecinie
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Dobiecinie.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 08:39:34, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Kaplinie i Górkach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kaplinie i Górkach.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 15:18:11, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii
energetycznej w miejscowości Kozietuły,
Roztworów, Wola Łęczeszycka
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Kozietuły, Roztworów, Wola Łęczeszycka.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 13:24:24, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - zawiadomienie o zwłoce -
kanalizacja dla ONE
 Ogłoszenie - zawiadomienie o zwłoce - kanalizacja dla ONE.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 08:43:57, wprowadzający: Jarosław Górnik
OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce - studnia dla
Dohler
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce - studnia dla Dohler.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 08:25:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie-budowa linii energetycznej w
Miechowicach
 Ogłoszenie-budowa linii energetycznej w Miechowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 09:07:02, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w Strykowie
 Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w Strykowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 09:05:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 168
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 168.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 08:59:30 Informację zaktualizowano 2019-04-23 09:01:56, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach
(dz.nr 168)
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach (dz.nr 168).doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 14:14:34, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie wykonania urządzenia
wodnego dla studni nr 4 dla Dohler
 Ogłoszenie w sprawie wykonania urządzenia wodnego dla studni nr dla Dohler.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 10:04:08 Informację zaktualizowano 2019-04-03 10:06:05, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji z
ocxzyszczalni zakładowej do Pilicy
 Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji z ocxzyszczalni zakładowej do Pilicy.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 12:29:03, wprowadzający: Jarosław Górnik
Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Regulamin

Wniosek

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 10:16:11, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Kaplinie i Górkach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Kaplinie i Górkach.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 10:21:17, wprowadzający: Jarosław Górnik
obwieszczenie o wylozeniu MPZP Kozietuły i
Kozietuły Nowe
 obwieszczenie o wylozeniu MPZP Kozietuły i Kozietuły Nowe.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 09:04:44, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach
(1)
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 12:13:20, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zawaiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 15:35:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Dyrektor ZGKiM Sławomir Kiełkowski
Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci
energetycznej w miejscowości Wólka Gostomska
 Ogłoszenie - budowa i przebudowa linii energetycznej w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 11:16:06, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem pod dnem rzeki Mogielanki.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:23:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o zgromadzeniu publicznym
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 11:19:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie grójeckim w 2019 roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 09:26:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Kozietułach Nowych
 Obwieszczenie o wydanej decyzji linia energetyczna w Kozietułach Nowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 08:04:08, wprowadzający: Jarosław Górnik

wniosek o zwrot podatku akcyzowego od 2019r

 Informacj dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 11:33:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Informacja o rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania sportu.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 09:32:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Informacja Dyrektora ZGKiM w sprawie tymczasowych taryfy wody
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 13:13:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Dyrektor ZGKiM Sławomir Kiełkowski
 Informacja o wyborze oferty przez MGOPS w Mogielnicy w sprawie dożywiania dorosłych
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:34:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 Informacja o wyborze oferty przez MGOPS w Mogielnicy w sprawie dożywiania dzieci
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:33:00 Informację zaktualizowano 2018-12-28 14:56:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Wólce Gostomskiej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 08:02:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Zapytanie ofertowe MGOPS w sprawie dożywiania dorosłych w 2019 r. zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:59:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
 Zapytanie ofertowe MGOPS w sprawie dożywiania dzieci w 2019 r. zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:58:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańkowska
Konkurs na realizację zadani publicznego z
zakresu upowszechniania sportu.

Ramowy wzór umowy

Oferta - wzór

 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadani publicznego z zakresu upowszechniania sportu.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 08:53:05 Informację zaktualizowano 2018-12-10 09:02:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 O G Ł O S Z E N I E o wykazie - dzierżawa garaże
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 10:02:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - garaże Warszawska
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 10:00:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Uchwała nr 138/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia punktów niodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 r. w Powiecie Grójeckim.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-01 12:48:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie-przebudowa sieci energetycznej w
miejscowości Kozietuły Nowe 1
 Obwieszczenie-przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Kozietuły Nowe 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 07:42:50, wprowadzający: Jarosław Górnik
PGE Dystrybucja - budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej w Dobiecinie i Pawłowicach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Dobiecinie i Pawłowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 11:14:12, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Jastrzębi Starej Borowem i
Dziarnowie
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Jastrzębi Starej Borowem i Dziarnowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 09:30:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
Ogłoszenie - linia energetyczna w Wólce
Gostomskiej
 Ogłoszenie - linia energetyczna w Wólce Gostomskiej.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 09:50:11, wprowadzający: Jarosław Górnik
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:50:21 Informację zaktualizowano 2018-10-30 09:07:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Dobiecinie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Dobiecinie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:03:44, wprowadzający: Jarosław Górnik
PGE Dystrybucja - budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej w Dobiecinie i Pawłowicach
 Ogłoszenie - linia energetyczna w Dobiecinie i Pawłowicach.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 09:06:57, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii
energetycznej w miejscowości Jastrzębia Stara
Borowe Dziarnów
 Ogłoszenie - linia energetyczna w Jastrzębii Starej i Borow.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 09:38:49 Informację zaktualizowano 2018-10-08 11:43:29, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Dobiecinie
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Dobiecinie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 11:12:14, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie budowy
zbiornika wody w Dylewie
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie budowy zbiornika wody w Dylewie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 09:19:56, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Kozietułach i Dalboszku
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Kozietułach i Dalboszku.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 10:49:02, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Dobiecinie i Pelinowie
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Dobiecinie i Pelinowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 08:20:40, wprowadzający: Jarosław Górnik
Niodpłatna pomoc prawna

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Grójeckim w 2018 roku

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 08:26:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 11:13:32, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Strykowie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Strykowie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 11:10:48, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Kolonia Kozietuły i Dalboszek
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 13:57:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 12:48:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Bitner-Michalska
 Zwiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 14:44:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:04:48, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii
energetycznej w miejscowości Dobiecin i Pelinów
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Dobiecin i Pelinów.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 12:45:21, wprowadzający: Jarosław Górnik

Oświadczenie dot. retencji terenowej

 Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 15:20:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie,
Otalążce
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 08:46:52, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci
energetycznej w miejscowości Stryków
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Stryków.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 10:18:08, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji linii
energetycznej w Brzostowcu i Pączewie
 2018Obwieszczenie o wydanej decyzji linii energetycznej w Brzostowcu i Pączewie.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 07:46:43 Informację zaktualizowano 2018-06-05 07:53:21, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie
przebudowy linii energetycznej w Brzostowcu
 2018Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy linii energetycznej w Brzostowcu.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 07:42:43 Informację zaktualizowano 2018-06-05 07:54:59, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:18:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 08:17:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Cegielni
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 15:03:23 Informację zaktualizowano 2018-05-22 15:05:14, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Kozietułach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Kozietułach.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 15:01:58 Informację zaktualizowano 2018-05-22 15:06:45, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energhetycznej w Kozietułach
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 11:16:38 Informację zaktualizowano 2018-05-22 15:13:41, wprowadzający: Jarosław Górnik
Decyzja o ulcp sieć energetyczna Gracjanów PGR
Sielec
 Decyzja o ulcp sieć energetyczna Gracjanów PGR Sielec.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 10:46:15 Informację zaktualizowano 2018-05-22 15:10:52, wprowadzający: Jarosław Górnik
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Gracjanowie i PGR Sielec
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Gracjanowie i PGR Sielec.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 10:44:18 Informację zaktualizowano 2018-05-22 15:12:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-stacja paliw w Cegielni.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 14:50:02, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 11:57:15, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Brzostowiec i Pączew
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 15:09:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Brzostowiec 2
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 15:07:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Brzostowiec 1
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 14:59:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 15:03:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w sprawie budowy stacji paliw w Cegielni

Informacja o przystąpieniu do wydania decyzji- budowa stacji paliw w Cegielni

 Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w sprawie budowy stacji paliw w Cegielni
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 10:31:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Michałowicach
Data wprowadzenia informacji 2018-03-22 14:50:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Gracjanów i PGR Sielec
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:59:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogloszenie o wylozeniu projektu mpzp obszaru Brzostowiec-Rybska
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 13:14:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Michałowicach
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 13:54:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:23:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Aneks porozumienia nieodpłatna pomoc prawna
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 14:23:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przekroczenia rzeki Mogielanki gazociągiem średniego ciśnienia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 08:22:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Nieodpłatna pomoc prawna 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-10 13:47:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 09:11:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Informacja o wyborze wykonawcy -Dożywianie w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 13:54:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańskowska
Zapytanie ofertowe dotyczące Usługi dożywiania
dzieci
 Zapytanie ofertowe dotyczące Usługi dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 13:19:18 Informację zaktualizowano 2017-12-08 13:22:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Hanna Frasońska-Pańskowska
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 08:20:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2018 w zakresie; upowszechniania
sportu

Ogłoszenie

Oferta -wzór

Ramowy wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 08:12:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o odwołaniu-budowa linii energetycznej Cegielnia
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 08:59:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-przejście gazociągiem rzeki Mogielanki w Borowem
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 09:54:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa stacji telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 08:56:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Pomoc prawna na 2018 rok - porozumienie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 13:29:46 Informację zaktualizowano 2017-11-08 13:30:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
 Informacja o dniu wolnym od pracy 10 listopada 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 11:28:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 Promocja badania sadów według gatunków i odmian.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 14:29:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 09:27:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Postanowienie-obowiązek oceny- stacja paliw w Cegielni
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 11:52:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie budowy stacji paliw w Cegielni
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 11:51:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- budowa stacji paliw w Cegielni.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 11:50:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej Kozietuły Nowe
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 08:15:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy przyłączy energetycznych w Kozietułach
Data wprowadzenia informacji 2017-10-11 10:30:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wyłożeniu (sprostowanie)
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 11:30:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-suszarnia wytłoków w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 13:57:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej Cegielnia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 10:09:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o zapoznanie się z materiałami w sprawie budowy suszarni wytłoków w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 13:02:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o przystąpieniu do mpzp Izabelin Teren A 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-07 14:43:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wyłożeniu
Data wprowadzenia informacji 2017-09-05 13:50:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Stamirowicach
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 15:16:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Kaplinie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 15:07:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o naborze wniosków na odbiór i utylizację pokryć dachowych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 11:05:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie przebudowy i rozbudowy budynku remizy w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 10:08:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dylew-zmiana decyzji
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:58:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa zlewni mleka na świetlicę w Wodzicznej
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:57:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Dziarnowie.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 09:43:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie sieci elektroenergetycznej w Jastrzębii Starej.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 11:44:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa stacji telefonii komórkowej Tomczyce
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 11:13:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej Dziarnów
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 10:37:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie(zmiana decyzji)
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 08:59:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa linii energetycznej w Jastrzębii Starej
Data wprowadzenia informacji 2017-02-20 13:28:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzostowiec-Rybska”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 12:10:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów sołectw Kozietuły i Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 12:08:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 09:12:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 13:13:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Stamirowice
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 13:11:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 13:10:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Stamirowicach i Tomczycach
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 13:09:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Popowicach
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 13:07:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-13 07:48:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego w Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 08:15:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy i rozbudowy budynku remizy w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 08:14:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy zbiornika wody w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 08:12:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego Dylew-Wodziczna
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 08:11:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:07:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Obwieszczenie o wydanej decyzji SKO w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Pawłowicach
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 14:41:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Porozumienie w sprawie przekazania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 15:21:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Mateusz Muszyński
 Informacja o wydanej zmianie decyzji środowiskowej-kanalizacja w Otalążce i Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 15:14:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 13:41:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Stamirowicach i Tomczycach
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 13:40:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Popowicach
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 13:35:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnicy ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania
sportu.

Oferta

Ramowy wzór umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 13:58:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2016-12-06 10:30:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o II rokowaniach-Wysypisko odpadów w m. Wężowiec 1
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 10:59:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Obwieszczenie-budowa gazociągu w Stamirowicach
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:03:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy dachu szkoły w Michałowicach
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 14:18:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia Dylew - Wodziczna
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 14:49:21 Informację zaktualizowano 2016-11-10 14:56:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 07:42:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dylew
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 09:04:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Otalążce i Mogielnicy (zmiana decyzji )
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 11:21:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 11:16:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie w sprawie kanalizacji w Brzostowcu.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 14:09:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2016-10-04 11:20:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Postanowienie-obowiązek oceny- suszarnia wytłoków owocowych w Brzostowcu.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 09:04:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie budowy suszarni wytłoków w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 09:00:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- budowa suszarni wytłoków w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 08:59:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa dachu na OSP Otaląż
Data wprowadzenia informacji 2016-09-27 14:54:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 poz.1485) informuje, że Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej organizuje dnia 27.09.2016 zgromadzenie publiczne „Protest pod zakładem przetwórczym Dinter Polska Sp. z o.o. Kozietuły Nowe”. Przewidywany termin rozpoczęcia 27.09.2016 godz. 10:00, przewidywany termin zakończenia 30.11.2016 godz. 18:00.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:21:39 Informację zaktualizowano 2016-09-21 11:22:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI - WODOCIĄG TOMCZYCE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-29 13:52:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI - WODOCIĄG WODZICZNA
Data wprowadzenia informacji 2016-08-29 13:51:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI - WODOCIĄG mOGIELNICA
Data wprowadzenia informacji 2016-08-29 13:50:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-wezęł betoniarski w Cegielni
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 09:22:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Borowem
Data wprowadzenia informacji 2016-06-21 12:15:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Kolonii Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 12:08:25 Informację zaktualizowano 2016-05-24 15:15:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci energetycznej NN w Pawłowicach
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 10:43:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa stacji transformatorowej i linii SN i NN w Popowicach
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:57:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej w Otalążce
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 14:15:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa linii energetycznej w Kozietułach
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 15:08:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa stacji transformatorowej i linii napowietrznej w Kolonii Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:55:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Stanowisko Rady Gminy Sanniki w sprawie zamiaru podziału statystyczmego Województwa Mazowieckiego.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 07:49:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kopalnia Brzostowiec I
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 11:31:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu - 24 02 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 09:37:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja Starostawa Powiatowego w Grójcu.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 14:30:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zapytanie ofertowe - profilowanie dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 12:24:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Adam Kaczorek
 STanowisko NR 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 10:17:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o zapoznanie się z materiałami w sprawie kopalni Brzostowiec I
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 12:32:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o zapoznanie się z dokumentami- budowa przetwórni owoców Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:48:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o uchyleniu decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:46:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 15:20:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tadeusz Wrzesiński
Ogłoszenie konkursu na realizacje celu
publicznego 2016

Ogloszenie konkursu na realizacje celu publicznego 2016

Wzór oferty na realizacje zadania publicznego

Wzór umowy na realizacje zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 13:18:50 Informację zaktualizowano 2015-12-03 13:22:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej Popowice 1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 08:58:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kozietuły i Kozietuły Nowe
Data wprowadzenia informacji 2015-10-28 08:32:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagopspodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 11:33:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-przebudowa sieci energetycznej w Popowicach
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:58:10 Informację zaktualizowano 2015-10-08 11:58:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-zmiana decyzji w sprawie budowy wodociągu w Kozietułach i Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 14:44:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 postanowienie-obowiązek oceny- eksploatacja sposobem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Brzostowiec I
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 14:43:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 obwieszczenie o postanowieniu w sprawie eksploatacji sposobem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Brzostowiec I
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 14:42:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- eksploatacja sposobem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Brzostowiec I
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 14:41:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie odtworzenia siedlisk ptaków w dolinie rzeki Pilicy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-23 10:39:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 INFORMACJA-wyłożenie spisu
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 09:11:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 INFORMACJA-wybory do Izb
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 09:09:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej
Data wprowadzenia informacji 2015-04-23 12:01:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Postanowienie-obowiązek oceny- węzeł betoniarski w Cegielni
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 15:01:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie węzła betoniarskiego w Cegielni
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 15:00:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- wykonanie węzła betoniarskiego na działce nr 46.6 poł. w miejscowości Cegielnia
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 14:59:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dylewie- 23 03 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 13:10:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 13:25:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Plan zagospodarowania Terenu A w Izabelinie –
wyłożenie

RYSUNEK PLANU Teren A Izabelin

Tekst planu Teren A Izabelin

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze

RYSUNEK PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-16 13:35:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania Teren A w Izabelinie gm Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 13:02:06 Informację zaktualizowano 2015-03-11 15:29:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dylewie-zmiana decyzji
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 13:39:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o zmianie decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 13:37:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o zmianie decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich (uzupełnienie o część we wsi Wodzicz
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 13:31:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie przebudowy dachu na OSP Popowice
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 13:29:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej zmianie decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 08:49:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 08:46:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Nabór wniosków na odbiór i utylizację pokryć dachowych eternitowych w roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:40:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 2 w Mogielnicy drugi termin.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-02 14:16:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja dotycząca zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 11:17:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 5 w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 14:55:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 4 w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 14:54:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 3 w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 14:53:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 2 w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 14:53:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 1 w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 14:52:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:34:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:33:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie dotyczące zebranych materiałów w sprawie budowy budynków na cele przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 11:58:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o naborze na zastępcę kierownika SP ZOZ
Data wprowadzenia informacji 2014-11-12 14:32:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ługowicach - zmiana decyzji
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 12:32:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych planu zagospodarowania obszaru - teren A - w sołectwie Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 12:31:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o zmianie decyzji środowiskowej-farma fotowoltaiczna w Ługowicach
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 13:20:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania w Izabelinie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 11:20:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) we wsi Ługowice-zmiana decyzji
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 15:18:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy dachu na OSP Popowice
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 09:55:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kozietułach
Data wprowadzenia informacji 2014-09-01 08:07:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja w Otalążce i Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2014-08-06 10:38:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie w sprawie kanalizacji w Otalążce i Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2014-07-28 15:33:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-28 14:03:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Postanowienie-obowiązek oceny- elektrociepłownia na biogaz rolniczy w Ługowicach
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 23:43:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy w Ługowicach
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 23:41:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- elektrociepłownia na biogaz rolniczy w Ługowicach (3)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 23:37:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na budowę drogi we wsi Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2014-07-16 14:15:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej w Kozietułach
Data wprowadzenia informacji 2014-07-15 13:52:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Aktualny wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 09:13:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Otalążce i Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 08:10:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga gminna w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2014-06-12 10:33:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 08:37:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 08:17:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 09:49:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja w sprawie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2014-03-31 10:24:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 14:26:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała RIO w sprawie opinni o planowanej przez Gminę i Miasto Mogelnica kwocie długu w latach objętych Wieloletnią Pognozą Finansową
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 09:50:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie kompleksu budynkow na cele przetworstwa rolniczego w Brzostowcu-obwieszczenie.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 15:14:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Postanowienie-obowiązek oceny- kompleks budynków na cele przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 14:36:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- kompleks budynków na cele przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 14:03:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2014-01-27 11:23:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia we wsi Otaląż
Data wprowadzenia informacji 2013-12-27 10:21:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Wzór umowy op
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 07:42:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Bitner-Michalska
 Wzór oferty realizacji zadania
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 07:41:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Bitner-Michalska
 Konkurs 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 07:40:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Bitner-Michalska
 Obwieszczenie o projekcie programu usuwania azbestu na potrzeby MG i postępowania ze społeczeństwem
Data wprowadzenia informacji 2013-10-28 11:19:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich - uzupełnienie o część we wsi Wodziczna
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 12:43:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich - uzupełnienie o część we wsi Wodziczna.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 08:00:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego stawu w Pawłowicach
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 10:30:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich - uzupełnienie o część we wsi Wodziczna
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 09:34:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ługowicach
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 15:07:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego terenu w Pączewie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-05 12:48:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich
Data wprowadzenia informacji 2013-08-16 12:49:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-zagospodarowanie rekreacyjne stawu we wsi Pawłowice
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 12:33:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Pączew
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 12:32:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 zawiadomienie w sprawie wodociągu i kanalizacji w Dylewie i Odcinkach Dylewskich
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 12:30:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
monitorowanie Miasta i Gminy Mogielnica
Od dnia 1.08.2013 r. teren Gminy i Miasta Mogielnica jest monitorowany 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 10:23:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Nowy wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 09:40:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:50:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 Obwieszczenie-budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) we wsi Ługowice
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 15:35:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 15:34:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg umorzen odroczen i rozlozenia na raty w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 13:57:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 13:51:43 Informację zaktualizowano 2013-05-29 13:56:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Tomczycach
Data wprowadzenia informacji 2013-05-20 15:02:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o przytąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 15:06:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie nr 1- komunalizacji nr dz 511
Data wprowadzenia informacji 2013-04-25 13:01:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia we wsi Tomczyce
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 15:40:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Górkach i Wodzicznej
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 13:20:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii SN w Gracjanowie i Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 13:18:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Górki i Wodziczna
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 08:40:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
Studium Mogielnica

Ogloszenie o wylozeniu studium Mogielnica

DIAGNOZA STANU UWARUNKOWANIA ROZWOJU CZ I

MOGIELNICA STUDIUM TEREN A

MOGIELNICA STUDIUM TEREN B

MOGIELNICA STUDIUM CALOSC

MOGIELNICA STUDIUM LEGENDA

PROGNOZA TEREN A

PROGNOZA TEREN B

PROGNOZA NOWA

 KIERUNKI ZAGOSP PRZESTRZENNEGO CZ II
Data wprowadzenia informacji 2013-02-05 08:52:11 Informację zaktualizowano 2013-03-12 13:14:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej 15kV w Gracjanowie i Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 15:44:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Ogłoszenie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 15:05:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o zwrocie akcyzy
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:29:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 13:52:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 20:58:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Edyta Staniszewska
 Wzór umowy na realizację zadania publicznego
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 20:57:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Edyta Staniszewska
 Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 20:55:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Edyta Staniszewska
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja sanitarna w Izabelinie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 15:03:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 zawiadomienie o zapoznanie się z materiałami-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Górkach-Izabelinie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-28 14:00:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Postanowienie-obowiązek oceny- elektrownie wiatrowe w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 14:55:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie elektrowni wiatrowych w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 14:53:50 Informację zaktualizowano 2012-11-14 14:54:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- elektrownie wiatrowe w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 14:52:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa sieci wodociągowej w Pączewie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 10:47:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja w miejscowości Górki-Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 15:15:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 15:22:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 15:21:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przeprowadzeniu oceny po decyzji SKO- wydobywanie kopaliny w Ługowicach- 24.10.2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 13:51:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-elektrownie wiatrowe w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 08:47:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja we wsiach Górki, Kaplin, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Dylew
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:33:26 Informację zaktualizowano 2012-10-23 08:43:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dalboszku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 08:57:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa kanalizacji we wsiach Kaplin, Górki,Odcinki Dylewskie, Dylew, Gracjanów
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:37:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie w sprawie kanalizacji w Górkach, Kaplinie, Gracjanowie, Odcinkach Dylewskich i Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 10:54:43 Informację zaktualizowano 2012-10-04 10:55:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Postanowienie-brak obowiązku oceny-kanalizacja Góki, Kaplin, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Dylew
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 10:52:39 Informację zaktualizowano 2012-10-04 10:53:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa wodociągu Pączew
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 14:33:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja we wsi Jastrzębia,Górki,Kaplin,Gracjanów Odcinki Dylewskie Dylew
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 11:00:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie-budowa wodociągu i kanalizacji w Dalboszku i Kozitułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2012-08-23 15:41:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy wodociągu we wsi Pączew
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 10:31:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dalboszku i Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 15:28:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wyniku przetargu na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 14:48:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Łukasz Utfald
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii SN w Kozietułach Nowych i Kolonii Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2012-07-23 15:28:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy szamba przy OSP Wólka Gostomska
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 14:24:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy szamba przy OSP Popowice
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 14:22:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie w sprawie wodociagu i kanalizacji w Dalboszku i Kozietulach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 13:16:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-wodociąg w Pączewie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-10 13:43:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji w sprawie remontu mostu na rzece Mogielance w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2012-07-10 13:42:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o zmianie wydanej decyzji środowiskowej na remont mostu w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2012-07-10 13:41:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o budowie zbiornika ścieków sanitarnych na terenie OSP Wólka Gostomska
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:26:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie o budowie zbiornika ścieków sanitarnych na terenie OSP Popowice
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:24:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dalboszku i Kozietułach Nowych
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:32:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-budowa linii SN w Kozietułach Nowych i Kolonii Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 13:21:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja o przeznaczeniu działek w Tomczycach
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 11:04:35 Informację zaktualizowano 2012-06-20 10:52:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Obwieszczenie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 12:00:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja sanitarna w Izabelinie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 09:08:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja we wsi Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 13:48:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
 Informacja - wydobywanie kopalin w Ługowicach
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 12:13:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu na dzierżawę pomieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 12:17:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o naborze partnera
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 10:57:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-LINIA ENERGETYCZNA W KOZIETUŁACH
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 10:18:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:51:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Tomczyce
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 09:20:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 09:19:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728
Data wprowadzenia informacji 2012-02-16 10:25:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu - Dalboszek
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:40:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu - Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:39:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu - Dębnowola
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:36:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu -Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:35:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Informacja o przetargu Izabelin, Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:34:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu Michałowice, Stryków
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:32:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Informacja o przetargu Mogielnica, Ługowice
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 09:30:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie w sprawie wydawania nakazów dla Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 09:16:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2012-01-20 21:39:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:25:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 regulamin do ogłoszenie o otwartym naborze partnera
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:21:35 Informację zaktualizowano 2012-01-13 11:23:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:36:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:12:43 Informację zaktualizowano 2012-01-17 09:06:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:10:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 15:04:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 15:02:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Mogielnicy i we wsi Ługowice
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 12:44:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości we wsi Michałowice i Stryków
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 12:40:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 12:38:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Izabelin i Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 12:36:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszeie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Dębnowola
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 12:33:06 Informację zaktualizowano 2012-01-03 12:34:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 12:31:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie-linia energetyczna Kozietuły
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 10:46:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 08:08:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 08:06:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 wzór umowy na realizację zadania publicznego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:55:13 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:04:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 wzór oferty na realizację zadania publicznego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:51:21 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:05:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie konkursu na realizację celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:49:57 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:06:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:48:56 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:18:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w prawie remontu mostu na rzece Mogielance w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:14:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-remont mostu na rzece Mogielance w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:40:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 09:45:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 09:01:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - remont mostu w Miechowicach
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 12:50:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:39:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:39:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-linia ŚN w Jastrzębii Starej
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 08:57:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-LINIA ENERGETYCZNA W Gracjanowie i Dylewie
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 08:56:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- kopalnia Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 14:24:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszeniew dotyczące wyników modernizacji gruntów i budynków dla m. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 09:39:21 Informację zaktualizowano 2011-09-12 09:41:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 14:45:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie - linia energetyczna Gracjanów, Dylew
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 08:08:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Obwieszczenie - linia energetyczna Jastrzębia Stara
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 08:06:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 08:22:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o przyjęciu osób na staż
Data wprowadzenia informacji 2011-08-23 15:22:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomosci do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 11:03:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie dotyczące umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 11:41:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 11:28:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Ogloszenie o sprzedazy w m.Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 13:55:30, wprowadzający: Robert Lipiec, autor: Joanna Kaźmierska
 Informacja PINB o kontrolach placow zabaw i terenow rekreacyjnycha.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 13:53:42, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o konkursiena na wylonienie partnera do wspolnego przygotowania i realizacji projektu wspolfinansowanego ze srodkow UE.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-04 14:28:29 Informację zaktualizowano 2011-04-04 15:12:21, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o wylozeniu projektu planu zagospodarowania Ulaski Gostomskie i Tomczyce.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 16:53:03, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zapytanie ofertowe tusze i tonery
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 12:22:29, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zapytanie ofertowe materialy biurowe i papier
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 12:21:52, wprowadzający: Robert Lipiec
 20110317Informacja o uchyleniu decyzji srodowiskowej na rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 728.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 16:58:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Rozpoznanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 15:01:33, wprowadzający: Robert Lipiec
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w UGiM.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-27 21:32:53, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 16:22:59, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 13:29:35, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie konkursu na realizacje celu publicznego.

Zaproszenie do skladania ofert w konkursie na realizacje zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Oferta dla Gminy i Miasta Mogielnica na realizaje zadania publicznego.

Wzor oferty na realizacje zadania publicznego.

 Wzor umowy na realizacje zadania publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 14:52:07, wprowadzający: Robert Lipiec
 Zarzadzenie nr2 - Uniewazmienie ogloszenia na realizacje zadania publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 10:34:50, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogloszenie konkursu na realizacje celu publicznego.

Oferta dla Gminy i Miasta Mogielnica na realizaje celu publicznego.

Zaproszenie do skladania ofert w konkursie na realizacje celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

 Umowa
Data wprowadzenia informacji 2011-01-03 15:39:40, wprowadzający: Robert Lipiec
 Informacja o wydanej decyzji srodowiskowej (zwirownia Lugowice).
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 21:39:04, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o naborze na rachmistrzow spisowych NSP 2011.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 11:15:16, wprowadzający: Robert Lipiec
 Obwieszczenie o budowie melioracji w Wodzicznej i Dalboszku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 11:14:15, wprowadzający: Robert Lipiec
 Ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Borowem.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 16:23:37, wprowadzający: Robert Lipiec

Ogłoszenie o naborze - rachmistrz spisowych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-14 13:19:12, wprowadzający: Robert Lipiec
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy straznicy OSP w Wolce Gostomskiej.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 14:04:37, wprowadzający: Robert Lipiec
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy straznicy OSP w Borowem.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 14:04:00, wprowadzający: Robert Lipiec

Informacja o przeprowadzeniu oceny oddzialywania na srodowisko stacji demontazu pojazdow w Pawlowicach.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 14:00:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-20 12:34:26, wprowadzający: Robert Lipiec
wersja do druku