Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2005r. strona główna 

Uchwały w 2005r.
 Uchwała Rady nr.230-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:23:32 Informację zaktualizowano 2005-06-29 13:28:17, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.231-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:25:09, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.232-2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy umowy na dofinansowanie projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne uczniów szkoły ponadgimnazjalnej".
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:32:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.233-2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelnosci jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:38:29, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.234-2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:46:25, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.235-2005 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkocholowych zawierających powyżej 4,5% alkocholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:42:39, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.236-2005 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedarzy napojów alkocholowych
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:50:27, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.237-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży budynków, lokali mieszkaniowych i użytkowych będących własnością gminy.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:53:52, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.238-2005 w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:57:07, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.239-2005 w sprawie dalszego funkcjonowania Publicznej Skoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:59:14, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 241-2005 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 14:07:47, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.242-2005 w sprawie przyjęcia odnowy wsi Świdno
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:19:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 243-2005 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej na rzecz gminy za zaległości podatkowe.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:23:51, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 245-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:26:47 Informację zaktualizowano 2005-06-30 09:27:13, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 246-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miastana 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:30:08, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 247-2005 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica za 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:31:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.248-2005 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:34:42, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.249-2005 w sprawie ustalenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:53:34, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.250-2005 w sprawie ustalenia Przyjuaciela Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:37:05, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 252-2005 w sprawie przyznania tytułu "Przyjaciel Gminy i Miasta Mogielnica".
Data wprowadzenia informacji 2005-06-30 09:52:03 Informację zaktualizowano 2005-07-22 14:07:51, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 253-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:02:32, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 254-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr.34137 Brzostowiec -Michałowice we wsi Ślepowola.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:06:06, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 255-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Grójcu na przekazanie do merytorycznej obsługi programu stypendialnego uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy w ramach działania 2.2 ZPORR.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:13:17, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 256-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:45:47 Informację zaktualizowano 2005-07-22 14:50:09, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 257-2005 w sprawie wyrażenia poparciadla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku, w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:18:08, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 258-2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do nabycia na rzecz Gminy nakładów na budową pawilonu handlowego położonego w miejscowości Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:21:26 Informację zaktualizowano 2005-07-22 14:26:13, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 259-2005 w sprawie uzgodnienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Sokół'
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:23:46, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 260-2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:25:37, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 261-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-04 13:06:59, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 262-2005 w sprawie dokonania zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-04 13:08:48, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.263-2005 w sprawie najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania
Data wprowadzenia informacji 2005-08-04 13:10:34, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 264-2005 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr IX/97/2003 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 sierpnia 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-04 13:13:01, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 265-2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r
Data wprowadzenia informacji 2005-08-04 13:14:24, wprowadzający: Robert Lipiec

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku