Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2004r. strona główna 

Uchwały w 2004r.
 Uchwała Rady nr.135 - w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2004 rok.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:31:45, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.136 - w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy i Miasta na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:34:34, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.137 - w sprawie przekazania instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:36:20, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.139 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2004 rok..
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:37:47, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.141 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:39:04, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.142 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Parku Krajobrazowego Dolna Pilica.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:40:15, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.144 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy umowy o dofinansowanie inwestycji p.n. Budowa drogi gminnej Brzostowiec.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:41:38, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.146 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej konkursu na stanowisko Dyrektora
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:42:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.148 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII 163 1999 z dnia 10 września 1999 r
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:44:17, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.149 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2004r za niektóre czynności urzędowe nie objete przepisami o opłacie skarbowej.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 11:45:57, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.150 - 2004 zmniejszenie subwencji oswiatowej i planowanych wydatków
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:06:51, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.151 - 2004 dotacja na zadania zlecone -oświetlenie. ulic za 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:10:26 Informację zaktualizowano 2004-05-27 09:24:02, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.152 - 2004 z umorzenie pozyczki z oczyszczalni sciekow i podz. nadwyżki.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:13:53 Informację zaktualizowano 2004-05-27 09:23:41, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.153 - 2004 przeniesienia wydatkow pomiędzy działami.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:15:25 Informację zaktualizowano 2004-05-27 09:23:16, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.154 - 2004 dotacja Starosty na inwestycje w ciagu ulic powiatowych.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:16:44 Informację zaktualizowano 2004-05-27 09:22:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.155 - 2004 dot na zadania zlecone -zakup komputera -zasiłki rodzinne.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:18:08 Informację zaktualizowano 2004-05-27 09:22:29, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.160-2004 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:22:03, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.164 - 2004 zmiana w planie GFOS i GW.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:26:22, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.165 - 2004 przeniesienie wydatków na opłaty za sciąganie podatków.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:28:18, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.166 - 2004 zmniejszenie wydatkow na wodociąg i zmniejszenie pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 09:30:55 Informację zaktualizowano 2004-05-27 09:31:32, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.167 - 2004 upoważnienie burmistrza do podpisania umowy na pożyczkę i zabezpieczenie...
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 13:25:15 Informację zaktualizowano 2005-01-06 13:35:19, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.168 - 2004 upoważnienie do podpisania umowy na dotacje z SAPARD .......
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 13:31:52, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.169 - 2004 upoważnienie do podpisania umowy na dotacje z SAPARD .....
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 13:49:32 Informację zaktualizowano 2005-01-07 09:21:50, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.170 - 2004 w sprawie umożenia raty pożyczki za oczyszczalnię ścików........
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 08:33:48 Informację zaktualizowano 2005-01-07 09:20:21, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.171 - 2004 zmniejszenie dochodów, zwiększenie SAPARD i zwiększenie wydatków....
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 08:38:04, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.172 - 2004 przeniesienia pomiędzy paragrafami w oświacie......
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 08:41:38, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.173 - 2004 dotacja na świadczenia rodzinne.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 08:43:16, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.209 - 2004 w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:03:12 Informację zaktualizowano 2005-01-07 09:07:51, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.210 - 2004 w sprawie ustalenia składek podatku leśnego.........
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:00:06 Informację zaktualizowano 2005-01-07 09:08:20, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.211-2004 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowejn 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:14:55, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 212-2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:19:26, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 213-2004 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:24:19, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.214-2004 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadanych psów.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:26:43, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.215-2004 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkoso zobowiązań pieniężnych oraz od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:33:05, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.216-2004 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 10:10:24, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.217-2004 w sprawie określenia wysokości składek podatku od środków transportowych na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:38:19, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.218-2004 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:45:20, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.219-2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:49:17, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr 220-2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i.........
Data wprowadzenia informacji 2005-01-07 09:52:49, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 221-2004 w sprawie upoważnienie Burmidstrza Gminy i Miasta do przekazania nawierzchni aswaltowej na drodze powiatowej nr.34134 Mogielnica -Tomczyce
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 08:58:13, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 224-2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 09:02:23, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 227-2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego niekture zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrunionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzeń i nagród.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 10:00:06, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 228-2004 w sprawie używania telefonu komórkowego
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:13:38 Informację zaktualizowano 2013-02-13 12:55:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Rady nr. 229-2004 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 13:19:06, wprowadzający: Robert Lipiec

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku