Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2003r. strona główna 

Uchwały w 2003r.
 Uchwała Rady 37-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-26 12:43:50 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:29:18, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 38-2003 w sprawie dokonania zmian w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-26 12:50:17 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:31:50, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 39-2003 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 10:46:31 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:33:30, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 40-2003 w sprawie zmniejszenia wydatków i wolnych środków nadwyżki
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 10:57:32 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:35:59, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 41-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 11:01:23 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:40:03, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała rady 54-2003 w sprawie zmian dokonanych w budżecie gminy i miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 11:05:31 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:44:14, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 55-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 11:08:06 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:46:53, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 64-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 11:13:22 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:48:25, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 65-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 11:15:16 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:49:31, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 66-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. na zadania realizowane na podstawie porozumień.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:34:30 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:51:33, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 67-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. dotycząca budowy wagi na wysypisku
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:38:00 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:53:08, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 68-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.dotacja z FOGR na modernizację drogi Kozietuły Nowe
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:39:43 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:54:22, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 69-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie giny i miasta na 2003r. przeniesienie wydatków z drogi Jastrzębia na nagłośnienie sali gimnastycznej
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:41:59 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:55:31, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 76-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2003r. zabezpieczenie środków na spłatę kredytu SP ZOZ.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:43:46 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:56:40, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 77-2003 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:45:23 Informację zaktualizowano 2003-10-09 13:58:18, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 79-2003 W sprawie dokonania zmian w budżecie na 2003r. kanalizacja i wodociąg Warszawska-Plac Dół i oświetlenie Rynek
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:48:52 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:00:50, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 81-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta, ponadplanowy dochud z opłat za zezwolenia i prowizje
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:51:25 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:02:12, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 82-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta podział rezerwy i przeniesienie wydatków pomiędzy działamipom
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:53:35 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:06:10, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 83-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta dotacja Starosty na budowę przydomowych oczyszczalni ...
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:55:20 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:07:56, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 87-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta ponadplanowe dochody z wpłat ludności na wodociąg
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:57:10 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:09:02, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 88-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. na zadania realizowane na podstawie porozumień.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-30 13:59:05 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:11:00, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 95-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. subwencja osiatowa na remont w ZSO.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-01 10:39:21 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:14:39, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 96-2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-01 10:47:33 Informację zaktualizowano 2003-10-09 14:16:30, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 98-2003 w sprawie subwencji oświaty na remont PSP w Mogielnicy i zakup komputrów dla PSP w Brzostowcu
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:10:42, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 99-2003 w sprawie zmiany klasyfikacji zasiłku losowego w zadaniachzleconych na wyprawkę szkolną w Oświacie
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:14:36, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 100-2003 w sprawie ponadplanowych dochodów w oświacie na ogrzewanie Sali gimnastycznej i remont elewacji PSP w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:17:53 Informację zaktualizowano 2004-01-09 10:24:09, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 101-2003 w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy działami i inwestycjami
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:20:42 Informację zaktualizowano 2004-01-09 10:23:28, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 102-2003 w sprawie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Mogielnica-Dąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:22:33, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwał Rady 106-2003 w sprawie subwencji wyrównawczej i ponadplanowych dochodów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:31:44, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 107-2003 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy działami
Data wprowadzenia informacji 2004-01-09 10:35:04 Informację zaktualizowano 2004-01-09 10:43:11, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 108-2003 w sprawie ustalenia podatku rolnego na 2004r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-11 08:53:09, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 109-2003 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2004r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-11 08:54:47, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 110-2003 w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek opłaty targowej na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-11 08:56:26, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 111-2003 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-11 08:58:20, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady 113-2003 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-11 09:02:37, wprowadzający: Robert Lipiec
wersja do druku