Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2009r. strona główna 

Uchwały w 2009r.
uchwała nr 218 w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy i miasta na 2009 rok
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 11:11:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
uchwała nr 219
 Uchwała Nr 219/XXXV/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 11:54:39, wprowadzający: Jakub Laskowski
uchwała nr 220
 uchwała nr 220/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia statutu Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 12:48:47 Informację zaktualizowano 2009-04-30 12:49:35, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 221
 Uchwała nr 221/XXXVI/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 12:56:42, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 222
 Uchwała nr 222/XXXVI/2009 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:13:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 223
 Uchwała nr 223/XXXVI/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na przebudowę dróg powiatowych na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:17:27, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 224
 Uchwała nr 224/XXXVII/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:19:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 225
 Uchwała nr 225/XXXVII/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:21:12, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 226
 Uchwała nr 226/XXXVII/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:24:56, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 227
 Uchwała nr 227/XXXVII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramch Działania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:31:41, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 229
 Uchwała nr 229/XXXVII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta w Mogielnicy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:46:33, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 230
 Uchwała nr 230/XXXVII/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 14:14:05, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 230
 Uchwała nr 231/XXXVIII/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 11:50:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 232
 Uchwała nr 232/XXXVIII/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 11:52:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 233
 Uchwała nr 233/XXXVIII/2009 w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 11:54:01, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 234
 Uchwała nr 234/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 14:23:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 235
 Uchwała nr 235/XXXVIII/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Izabelin gm. Mogielnica będących własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 14:28:06, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 236
 Uchwała nr 236/XXXVIII/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Ługowice gm. Mogielnica będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 14:31:37, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 237
 Uchwała nr 237/XXXVIII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do projektów kluczowych realizowanych prz Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 12:57:07, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 238
 Uchwała nr 238/XXXIX/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica za 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 12:16:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 246
 Uchwała nr 246/XXXIX/2009 w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 13:11:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 247
 Uchwała nr 247/XXXIX/2009 w sprawie regulaminy określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę ...
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 13:15:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 248
 Uchwała nr 248/XL/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 13:17:12 Informację zaktualizowano 2009-07-15 11:58:18, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 249
 Uchwała nr XLI/249/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 13:20:57, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr XLI/250/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 12:03:04 Informację zaktualizowano 2009-07-15 12:30:09, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr XLI/251/2009 w sprawie przyznania Tytułu ,, Przyjaciel Gminy i Miasta Mogielnica"
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 12:11:40, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 252
 Uchwała nr XLII/252/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 13:22:58, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 253
 Uchwała nr XLII/253/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica umowy dofinansowania kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy oraz ustanowienie zabespieczenia w formie weksla ,, in blanco"
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 13:26:01, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 254
 Uchwała nr XLII/254/2009 w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 12:24:23, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 255
 Uchwała Nr XLII/255/2009 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 12:28:22, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 256
 Uchwała Nr XLIV/256/2009 z 23 lipca 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 10:12:20, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 257
 Uchwała nr XLIV/257/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 10:43:41, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 258
 Uchwała XLV/258/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:39:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 259
 Uchwała Nr XLI/259/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:44:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 260
 Uchwała nr XLI/260/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:46:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 261
 Uchwała Nr XLI/261/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 09:59:59, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 262
 Uchwała Nr XLVI/262/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 10:08:31, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 263
 Uchwała nr XLVI/263/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 roku w sprawie intencji przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do Związku Międzygminnego
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 10:14:12, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 264
 Uchwała XLVI/ 264/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Mogielnica będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 10:44:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 265
 Uchwała nr XLVII/265/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 10:58:24 Informację zaktualizowano 2009-11-19 11:02:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 266
 Uchwała nr XLVII/266/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie dokonania zmian w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 11:06:28, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 267
 Uchwała nr XLVII/268/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 11:14:27 Informację zaktualizowano 2010-02-05 12:47:57, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 268
 Uchwała nr XLVII/268/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 11:21:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 269
 Uchwała nr XLVII/269/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu z dnia 16 września 2009 r.(sygn. akt VIII SA/Wa 319/09) wydanego w sprawie skargi Rady Miejskiej w Mogielnicy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009 roku o nr LEX .R.0522/1/09 w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Mogielnicy Pana Marka Melona
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 11:33:13, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 270
 Uchwała nr XLII/270/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu z dnia 16.09. 2009 wydanego w sprawie skargi Rady Miejskiej w Mogielnicy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2009 r w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Stanisława Wątruka
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 11:45:34, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 271
 Uchwała nr XLVII/271/2009 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie wydział zamiejscowy w Radomiu z dnia 16.09.2009 roku wydanego w sprawie skargi Rady Miejskiej w Mogielnicy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2009 w sprawie mandatu Radnego Pana A.Słoneckiego
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:12:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 275
 Uchwała nr XLVIII/275/2009 z dnia 16 listopada 2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:18:35, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 276
 Uchwała nr XLVIII/276/2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:21:54, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 277
 Uchwała nr XLVIII/277/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:24:56, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 278
 Uchwała nr XLVIII/278/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:26:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 279
 Uchwała nr XLVIII/279/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:27:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała -informacja
 Informacja w sprawie stawki podatku rolnego na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 13:41:37, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała - informacja
 Informacja - wysokość podatku leśnego na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 13:46:35, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 281
 Uchwała nr 281/XLIX/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokośći ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 07:49:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 282
 Uchwała nr XLIX/282/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 09:33:30, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 283
 Uchwała Nr 283/XLIX/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 07:52:31, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 284
 Uchwała nr XLIX/284/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 07:58:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 285
 Uchwała nr XLIX/285/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 08:06:00, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 286
 Uchwała nr XLIX/286/2009 z 22 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 09:12:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 287
 Uchwała nr XLIX/287/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2010 rok Gminy i Miasta Mogielnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicnzego w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 09:23:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 288
 Uchwała nr XLIX/288/2009 z 22 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej na rzecz gminy za zaległości podatkowe
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 09:01:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 289
 Uchwała nr XLIX/289/2009 z 22 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie "Teren A - Izabelin" położonego w sołectwie Izabelin gmina Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 08:22:22, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 290
 Uchwała nr XLIX/290/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 08:27:58 Informację zaktualizowano 2010-03-01 08:31:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 291
 Uchwała nr XLIX/291/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 08:37:01, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 292
 Uchwała nr XLIX/292/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania chodnika w ul. Zagańczyka w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 08:51:20, wprowadzający: Jakub Laskowski

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku