Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
- załączniki do uchwał
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały 2024 r. strona główna 

Uchwały 2024 r.
 Uchwała LXXXXVII/458/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:06:39 Informację zaktualizowano 2024-02-06 12:26:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/459/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:07:15 Informację zaktualizowano 2024-02-06 12:28:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/460/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:07:58 Informację zaktualizowano 2024-02-06 13:55:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/461/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:08:30 Informację zaktualizowano 2024-02-06 13:57:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:09:06 Informację zaktualizowano 2024-03-13 08:43:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/463/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:10:08 Informację zaktualizowano 2024-02-06 14:04:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/464/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:10:49 Informację zaktualizowano 2024-02-06 14:06:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/465/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 391/1 położonej w obrębie Świdno gm. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:11:31 Informację zaktualizowano 2024-02-06 14:09:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała LXXXXVIII/466/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:07:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/467/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:08:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/468/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:13:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:14:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/470/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Wszyscy Razem’’
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:19:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała LXXXXVIII/471/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:21:06 Informację zaktualizowano 2024-03-02 12:22:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/472/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:03:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/473/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:12:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/474/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:12:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/475/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:13:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:14:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/477/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:15:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/478/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnicy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:15:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/479/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:16:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/480/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie i Mieście Mogielnica na lata 2024-2030
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:17:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/481/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:17:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/482/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:18:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 załączniki do uchwał . 
wersja do druku