Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023 r.
° 2024
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2023 r. strona główna 

2023 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 4 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok

Zarządzenie nr 5 w sprawie określenia stawki dla 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego do celów służbowych przez pracownika.

Zarządzenie nr 6 w sprawie zatwierdzenia kontroli zarządczej na 2023 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2023 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok.

Zarządzenie nr 13 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-

Zarządzenie nr 14 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-

Zarządzenie nr 15 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych z

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytori

Zarządzenie nr 19 w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Górki-Izabelin gmina Mogielnica w sprawie zmiany granic miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 22 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 202

Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 27 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizacje zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 31 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Z

Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 33 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 34 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 37 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2022 r.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków Funduszu Pomocy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 44 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2022 rok.

Zarządzenie nr 45 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 46 w sprawie przekazania „Placu zabaw w Brzostowcu” oraz „Siłowni zewnętrzenej w Brzostowcu”

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 50 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2023 roku.

Zarządzenie nr 51 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania „Poznaj Polskę” dla jednostki Zespół Szkól Ogólno

Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 54 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 59 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy i Miasta Mogielnica”

Zarządzenie nr 60 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 61 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 62 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy nr 46/2023 z dnia 18 05 2023 w sprawie przekazania „Placu zabaw w Brzostowcu” oraz „Siłownia zewnętrzna w Brzostowcu”

Zarządzenie nr 63 w sprawie przekazania „Placu zabaw w Stamirowicach”

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 68 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 72 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy za 2022 rok

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 75 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mogielnicy i udzielenia upoważnień.

Zarządzenie nr 76 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 77 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 78 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 79 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 80 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy nr 63/2023 z dnia 12.06.2023 r w sprawie przekazania „Placu zabaw w Stamirowicach”.

Zarządzenie nr 81 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 82 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 83 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 84 w sprawie przekazania „Siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Brzostowcu”

Zarządzenie nr 85 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 86 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmiany Nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków Funduszu Pomocy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 91 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 92 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 96 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 97 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałani

Zarządzenie nr 98 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i gminami z terenu powiatu grójecki

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 100 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 101 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 102 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 103 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 104 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 105 w zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 106 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń udoskonalających działania jednostek osp z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 107 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 108 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 109 w sprawie przekazania ciągnika rolniczego

Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 111 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 112 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 113 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 114 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 115 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 116 w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

Zarządzenie nr 117 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 118 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 119 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 120 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 121 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 122 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 123 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 124 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 125 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 126 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2023 roku

Zarządzenie nr 127 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Mogielnica

Zarządzenie nr 128 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloltniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Zarządzenie nr 129 w sprawie przedłożenia Rdzie Miejskiejw Mogielnicy projektu uchway budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie nr 130 w sprawie przekazania belownicy do kartonów

Zarządzenie nr 131 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 132 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Mogielnica

Zarządzenie nr 133 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pełnienie funkcji Zespołu MDR w Gminie Mogielnica

Zarządzenie nr 134 w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołeckich we wsi Brzostowiec.

Zarządzenie nr 135 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 136 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 137 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 138 w sprawie aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 139 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 140 w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 141 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 142 w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołeckich we wsi Brzostowiec

Zarządzenie nr 143 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 144 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 145 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 146 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 147 w spawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 148 w sprawie przekazania używanego samochodu specjalnego – wielofunkcyjnego Unimog

Zarządzenie nr 149 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnicy.

Zarządzenie nr 150 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 151 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 152 w sprawie przekazania kanału deszczowego.

Zarządzenie nr 153 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 154 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 155 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 156 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 157 w sprawie przekazania kamery inspekcyjnej.

Zarządzenie nr 158 w sprawie przekazania pługa do odśnieżania dróg gminnych.

Zarządzenie nr 159 w sprawie przekazania przyczepy rolniczej.

Zarządzenie nr 160 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 161 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 162 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 164 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-09 15:02:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku