Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
- Załączniki do uchwał
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2023 r. strona główna 

Uchwały w 2023 r.
 Uchwała Nr LXX/368/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-01-25 13:55:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 11:39:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/370/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:10:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/371/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:13:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/372/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:14:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/373/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:15:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/374/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:15:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/375/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:16:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/376/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:17:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/377/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:20:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/378/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:37:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/379/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:38:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/380/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2023 rok
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:42:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/381/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:46:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
wersja do druku