Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
- Załączniki do Uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2021 r. strona główna 

Uchwały w 2021 r.
 Uchwała nr XXXVIII/202/2021Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-22 10:58:18 Informację zaktualizowano 2021-02-22 10:59:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXVIII/203/2021Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-22 10:59:15 Informację zaktualizowano 2021-02-22 11:00:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXVIII/204/2021Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 stycznia 2021 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/177/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III
Data wprowadzenia informacji 2021-02-22 11:01:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/205/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:27:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/206/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:27:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:28:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zaniechania realizacji inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:29:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/209/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:30:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/210/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:30:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/211/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:31:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:39:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:45:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XL/214/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/212/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 09:36:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/215/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 10:29:23 Informację zaktualizowano 2021-04-07 10:55:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/216/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:11:14 Informację zaktualizowano 2021-04-15 15:05:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/217/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:16:45 Informację zaktualizowano 2021-04-15 15:06:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/218/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:18:25 Informację zaktualizowano 2021-04-02 11:08:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/219/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:23:39 Informację zaktualizowano 2021-04-02 11:11:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/220/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:48:55 Informację zaktualizowano 2021-04-15 15:04:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/221/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w Grójcu, przy ul. Mogielnickiej 30D, będącego własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:49:25 Informację zaktualizowano 2021-04-02 11:18:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/222/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:50:01 Informację zaktualizowano 2021-04-02 11:20:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLI/223/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO NA FRAGMENTACH SOŁECTW KOZIETUŁY NOWE I KOZIETUŁY W GMINIE MOGIELNICA
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 12:50:45 Informację zaktualizowano 2021-03-31 12:54:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/224/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 09:50:33 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:00:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/225/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 10:02:20 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:01:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 10:04:18 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:02:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/227/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 10:05:34 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:03:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/228/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości nie niezabudowanej położonej w Stamirowicach gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 10:06:09 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:04:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/229/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 10:07:23 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:05:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/230/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 10:08:01 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:08:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/231/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:20:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:21:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/233/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/175/2020 Rady Gminy i Miasta w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:22:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLII/234/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy i Miasta Mogielnica rodziny repatriantów z Rosji
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:23:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/235/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:17:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/236/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:17:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/237/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:18:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/238/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:19:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/239/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:20:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/240/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:20:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIII/241/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 11:21:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIV/242/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027.
Data wprowadzenia informacji 2021-07-09 15:16:33 Informację zaktualizowano 2022-01-19 13:08:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIV/243/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-07-09 15:17:40 Informację zaktualizowano 2022-01-19 12:58:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XLIV/244/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2021-07-09 15:19:57 Informację zaktualizowano 2021-07-09 15:23:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLV/245/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:15:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLV/246/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:16:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLV/247/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/217/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:16:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLV/248/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości na rzecz Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:17:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLV/249/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na dalszy czas oznaczony
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:18:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLVII/250/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:19:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLVII/251/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:20:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLVII/252/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:21:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:23:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr XLVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 11:42:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr XLIX/255/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 11:44:07 Informację zaktualizowano 2021-12-07 14:46:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR XLIX / 256 / 2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:48:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr L/257/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:51:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr L/258/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:52:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A NR L /259/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:54:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A NR L / 260 /2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/235/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:55:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A Nr L /261/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości nr 170 położonej w obrębie Izabelin gm. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:58:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR L/262/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 roku w sprawie: zmiany wzoru wniosku o udzielenie dotacji, rozliczenia udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mogielnica oraz informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:59:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr L /263/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/175/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia bonu żłobkowego
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:02:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR L/264/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:05:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LI/265/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:06:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LI/266/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:07:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LI/267/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:08:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LI / 268/ 2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:10:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A Nr LI /269/ 2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie : przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2022.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:11:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR LI /270 /2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:12:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LI/271/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:16:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LI/272/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:17:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LI/273/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 15:18:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LII/274/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 14:17:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LII/275/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 14:18:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LII/276/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 14:21:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LII/277/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Mogielnicy, przy ul. Grójeckiej 9, wraz z częścią wspólną działki 496 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:44:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIII/278/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:44:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIII/279/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:45:30 Informację zaktualizowano 2022-01-19 11:48:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIII/280/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:49:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/281/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:49:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/282/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:50:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/283/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:50:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/284/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:51:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/285/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:52:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/286/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:54:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/287/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:56:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/288/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni mieszkalnej dla zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:56:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/289/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2022 – 2025
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:57:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/290/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 i włączeniu jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:58:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/291/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 11:59:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIV/292/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Mogielnicy przy ul. Dziarnowskiej 8, wraz z częścią wspólną działki 1062 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-19 12:01:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do Uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku