Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
- Załączniki do uchwał
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2020 strona główna 

Uchwały w 2020
 Uchwała nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 10:48:28 Informację zaktualizowano 2020-02-13 10:53:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXIV/127/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w Grójcu, przy ul. Mogielnickiej 1, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 10:58:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXIV/128/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 1227 połozonej w mieście Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 11:02:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXIV/129/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 11:33:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 12:42:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXIV/131/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 12:49:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXIV/132/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zqakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 12:53:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXV/133/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji ZPSPiPP w Brzostowcu w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 11:33:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 11:36:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXV/135/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia samorzadowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 11:40:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia " Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 11:44:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/137/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027.
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:26:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/138/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:29:16 Informację zaktualizowano 2020-05-21 12:32:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie likwidacji Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu i utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:33:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/140/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:36:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:41:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/142/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Mogielnicy, przy ul. Warszawskiej 9, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:45:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVI/143/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 12:47:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/144/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:25:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/145/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w spawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:28:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:30:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/147/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:32:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/148/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania uchwały nr XXIV/127/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:34:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/149/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:37:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:39:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Mogielnicy, przy ul. Warszawskiej 9, wraz z częścią wspólną działki 4308/1 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 11:47:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/152/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:41:52 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:20:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:43:24 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:16:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/154/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:47:00 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:15:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXVII/155/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego Maturzysty.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 12:49:36 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:14:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 14:35:53 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:11:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr XXVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 14:39:54 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:10:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXVIII /158/ 2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 14:44:10 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:09:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXVIII /159/ 2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 14:47:02 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:09:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR XXVIII /160/2020 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 14:53:11 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:08:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A Nr XXVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 14:56:34 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:08:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A NR XXVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 15:04:16 Informację zaktualizowano 2020-08-07 11:50:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 U C H W A Ł A NR XXVIII/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 15:11:14 Informację zaktualizowano 2020-08-07 11:49:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR XXVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 15:16:46 Informację zaktualizowano 2020-08-07 11:49:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA NR XXVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 15:20:28 Informację zaktualizowano 2020-08-07 11:48:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 12:32:31 Informację zaktualizowano 2020-09-16 13:20:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXX/167/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 września 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 13:18:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXX/168/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 września 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 13:22:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXX/169/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w gminie.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 13:35:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 13:37:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXI/171/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2020 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 13:39:43 Informację zaktualizowano 2020-10-02 10:49:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXII/172/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 14:57:51 Informację zaktualizowano 2020-10-27 15:12:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXII/173/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 15:01:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXII/174/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 r w sprawie uchylenia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 15:06:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXII/175/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia bonu żłobkowego
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 15:20:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIII/176/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 12:55:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Brzostowcu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy z klasami I-III.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:06:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:10:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Mogielnicy, przy ul. Warszawskiej 9, wraz z częścią wspólną działki 505 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:41:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:53:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXV/181/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 12:40:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXXV/182/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 12:50:18 Informację zaktualizowano 2020-12-16 12:55:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXXV/183/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 12:58:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXV/184/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:02:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXV/185/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:08:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr XXXV/186/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:10:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXV/187/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:18:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXV/188/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:29:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXXV/189/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:35:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 10:38:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVI/191/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 10:40:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 10:44:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 10:55:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 10:56:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/195/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:04:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/196/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:04:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021 -2027.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:10:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVI/198/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:10:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022 dla Gminy Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:17:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/200/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:21:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Uchwała nr XXXVII/201/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2021.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 11:24:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
wersja do druku