Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY PREZYDENCKIE 2020 strona główna 

WYBORY PREZYDENCKIE 2020
  Informacja w sprawie godzin prac Obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 15:29:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 Obwieszczenie o II turze
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 11:29:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Plakat lokal wyborczy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 13:44:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Postanowienie o zmianie składu
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 13:42:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 PREZYDENT 2020 - Afisz-lokal-b
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 13:39:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja w sprawie godzin prac Obwodowych komisji wyborczych w dniu 28 czerwca 2020r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 16:11:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 15:05:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 08:09:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1
Data wprowadzenia informacji 2020-06-14 09:17:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do komisji obwodowych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 18:00:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Obwieszczenie o obwodach
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:33:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Uchwała PKW 8 czerwca2020_powolanie-obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:52:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 08:52:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 I N F O R M A C J A o sposobie przyjmowania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:57:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 3 Formularz - zgłoszenie indywidualne kandydatów do okw
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:44:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 2 Formularz - zgłaszanie kandydatów do okw
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:42:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Zgłoszenie głosowania koresponedencyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:41:17 Informację zaktualizowano 2020-06-05 11:27:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:37:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Uchwała NR 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 10:51:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 10:04:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Komisarz II - zmiana terminu pierwszego posiedzenia okw
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 10:17:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 ODEZWA WYBORY PREZYDENCKIE
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 13:19:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie powołania Obwodowych komisji wyborczych w gminie Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 07:46:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Postanowienie nr 40.2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 07:38:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 12:20:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniu
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 10:14:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Obwieszczenie o obwodach
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 14:11:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wybory Prezydenta RP -przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do okw
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 15:49:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacje ws. czasu pracy Delegatury i sporządzania aktu pełnomocnictwa
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 15:33:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Postanowienie nr 28.2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe obwody głosowania
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 15:30:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 I N F O R M A C J A o sposobie przyjmowania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 15:06:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Kaźmierska
 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 27.03.2020r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:25:20 Informację zaktualizowano 2020-03-27 11:30:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja w sprawie terminów wykonania czynności mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:17:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Protokół losowania członków OKW
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:11:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o liczbie osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:05:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Harmonogram powoływania komisji obwodowych
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:04:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji wraz z formularzem
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:02:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Formularz - powoływanie okw - indywidualne
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 10:46:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Formularz - powoływanie okw
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 10:44:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 10:42:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 09:45:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku