Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
° Sprawozdania budżetowe
° Sprawozdania finansowe
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Sprawozdania finansowe strona główna 

Sprawozdania finansowe
 Bilans łączny za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:36:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:42:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans - ZSO w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:45:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans- ZPSP i PP Brzostowiec za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:06:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:08:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans-PSP Borowe za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:09:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans-PSP Mogielnica za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:11:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:26:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny rachunek zysków i strat za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:27:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- PSP Borowe za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:29:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- PSP Mogielnica za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:31:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:33:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:35:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- ZSO w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:36:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:38:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:45:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Borowe za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:49:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Mogielnica za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:51:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:53:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:54:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Michałowice za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:21:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu - ZSO w Mogielnicy na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:41:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:45:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:46:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy pdf-scalone za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:51:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa- ZPSP i PP w Brzostowcu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:55:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa -ZPSP i PP w Michałowicach za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:58:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:00:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa-Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:04:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Borowe za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:24:18 Informację zaktualizowano 2020-06-17 10:39:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Michałowice za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:25:53 Informację zaktualizowano 2020-06-17 10:38:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Brzostowiec za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:37:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Mogielnica za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:41:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZSO za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:43:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu MGOPS za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:46:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZGKiM za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:50:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu UGiM za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:11:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie Zmian w Fuduszu zbiorcze
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:15:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:29:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:33:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:35:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:37:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZSO
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:39:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat MGOPS
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:44:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:42:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat UGiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:44:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat zbiorczy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:46:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:36:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZPSPiPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:38:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZPSPiPP Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:39:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:43:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZSO
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:49:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans MGOPS
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:51:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:52:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans UGiM w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:58:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans zbiorczy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:02:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans z wykonania budżetu Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:10:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:24:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:45:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:48:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:50:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:53:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa MGOPS
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:55:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:58:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowaUGiM.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:04:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy-scalone
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:08:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:25:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:26:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:48:11 Informację zaktualizowano 2021-05-11 13:57:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączna informacja dodatkowa za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:49:16 Informację zaktualizowano 2021-05-11 13:56:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:51:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:52:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny rachunek zysków i strat za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:52:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:53:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy i MIasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:55:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP w Borowem za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:41:53 Informację zaktualizowano 2021-05-26 09:43:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP Brzostowiec za 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:44:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP w Michałowicach za 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:46:19 Informację zaktualizowano 2021-05-26 10:06:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP nr 2 w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:49:19 Informację zaktualizowano 2021-05-26 09:56:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - ZSO Mogielnica za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:50:25 Informację zaktualizowano 2021-05-26 09:53:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:11:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:15:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:16:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:50:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej PSP i PP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:51:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:58:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP iPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:59:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP i PP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:13:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:14:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:14:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:15:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:17:19 Informację zaktualizowano 2022-05-19 09:19:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej ZSO w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:20:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:22:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSO w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:22:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki ZSO Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:23:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:41:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:45:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączna informacja dodatkowa za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:45:39 Informację zaktualizowano 2022-05-25 11:25:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:46:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny bilans za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:46:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny rachunek zysków i strat za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:47:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:47:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:48:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Wyciąg danych z informacji dodatkowej za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:49:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:49:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
wersja do druku