Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia >  2018 strona główna 

2018

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Zarządzenie nr 7 w sprawie zatwierdzenia kontroli zarządzczej na 2018 rok

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2018 rok

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 13 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Zarządzenie nr 14 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w M

Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie nr 17 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 18 w sprawie podziału wydatków i kosztów na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowany

Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko- Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 27 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r

Zarządzenie nr 28 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2017 r.

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r

Zarządzenie nr 31 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym w OSP Wólka Gostomska

Zarządzenie nr 32 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym w OSP Kozietuły

Zarządzenie nr 33 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym w OSP Dębnowola

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 35 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 37 w sprawie przekazania Placu zabaw oś. Belweder

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 r.

Zarządzenie nr 40 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Zarządzenie nr 46 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 47 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 48 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu” współfinansowanego ze środków Europejskie

Zarządzenie nr 49 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie nr 50 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 51 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 52 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla zadania pn. „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna " współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckieg

Zarządzenie nr 86 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 12:35:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku