Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2017 r. strona główna 

Uchwały w 2017 r.
Uchwała nr 153
 Uchwała XXXVII/153/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 14:15:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 154
 Uchwała XXXVII/154/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 14:17:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 155
 Uchwała XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 14:18:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 156
 Uchwała Nr XXXIX /156/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:02:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 157
 Uchwała Nr XXXIX /157/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVII/153/2017 z dnia 26.01.2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:03:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 158
 Uchwała Nr XXXIX /158/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:04:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 159
 Uchwała Nr XXXIX /159/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:05:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 160
 Uchwała Nr XXXIX /160/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mogielnica do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:06:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 161
 Uchwała Nr XXXIX /161/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy Publicznego Gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i wygasające Publiczne Gimnazjum.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:07:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 162
 Uchwała Nr XXXIX /162/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:11:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 163
 Uchwała Nr XL/163/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:12:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 164
 Uchwała Nr XL/164/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:16:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 165
 Uchwała Nr XL/165/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie : zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:17:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 166
 Uchwała Nr XL/166/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:18:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 167
 Uchwała Nr XL/167/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:19:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 168
 Uchwała Nr XL/168/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:19:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 169
 Uchwała Nr XL/169/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:20:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 170
 Uchwała Nr XL/170/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:22:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 171
 Uchwała Nr XL/171/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:23:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 172
 Uchwała Nr XL/172/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2021.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:24:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 173
 Uchwała Nr XL/173/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 55/1 położonej w miejscowości Kaplin gm. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:25:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 174
 Uchwała Nr XL/174/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:26:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 175
 Uchwała Nr XL/175/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Mogielnica do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:27:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 176
 Uchwała Nr XL/176/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:28:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 177
 Uchwała Nr XL/177/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 15:29:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 178
 Uchwała Nr XLI/178/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:46:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 179
 Uchwała Nr XLII/179/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:47:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 180
 Uchwała Nr XLII/180/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:48:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 181
 Uchwała Nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2017-2020.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:49:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 182
 Uchwała Nr XLII/182/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:50:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 183
 Uchwała Nr XLII/183/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Pączew gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:52:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 184
 Uchwała Nr XLII/184/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:53:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 185
 Uchwała Nr XLII/185/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:54:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 186
 Uchwała Nr XLIII/186/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:56:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 187
 Uchwała Nr XLIII/187/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 14:00:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 188
 Uchwała Nr XLIII/188/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 14:01:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 189
 Uchwała Nr XLIII/189/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Mogielnicy, przy ul. Nowomiejska 3, wraz z częścią wspólną działki 855/1 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 14:03:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 190
 Uchwała Nr XLIII/190/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Mogielnicy, przy ul Dziarnowskiej 21, wraz z częścią wspólną działki 1617 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 14:05:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 191
 Uchwała Nr XLIII/191/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 14:07:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 192
 Uchwała Nr XLIII/192/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ WSZYSCY RAZEM”
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 14:10:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 193
 Uchwała Nr XLIV/193/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:32:53 Informację zaktualizowano 2017-10-30 12:03:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 194
  Uchwała Nr XLIV/194/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Mogielnica dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:06:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 195
 Uchwała Nr XLV/195/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:11:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 196
 Uchwała Nr XLVI/196/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:12:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 197
 Uchwała Nr XLVI/197/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:14:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwałanr 198
 Uchwała Nr XLVI/198/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej nr 357/5 położonej we wsi Kozietuły gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:15:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 199
 Uchwała Nr XLVI/199/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:17:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 200
 2017 uchwala 200 2017pp.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:20:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 201
 Uchwała Nr XLVI/201/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:22:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 202
 Uchwała Nr XLVI/202/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 8/4 położonej w miejscowości Górki gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:23:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 203
 Uchwała Nr XLVII/203/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:25:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 204
 Uchwała Nr XLVII/204/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 12:27:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 205
 Uchwała nr XLVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do założenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:00:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 206
 Uchwała Nr XLIX/206/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:02:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 207
 Uchwała Nr L/207/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnicy na lata 2017 - 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:04:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 208
 Uchwała Nr L/208/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:05:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 209
 Uchwała Nr LI/209/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:08:52 Informację zaktualizowano 2018-01-31 14:10:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 210
 Uchwała Nr LI/210/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:13:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 211
 Uchwała Nr LI/211/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:25:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 213
 Uchwała Nr LII/213/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:33:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 214
 Uchwała Nr LII/214/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:35:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 215
 Uchwała Nr LII/215/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:39:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 216
 Uchwała Nr LII/216/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:43:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 217
 Uchwała Nr LII/217/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok..
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:49:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 218
 Uchwała Nr LII/218/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:50:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 219
 Uchwała Nr LII/219/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie opłaty targowej na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:52:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 220
 Uchwała Nr LII/220/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:58:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 221
 Uchwała Nr LII/221/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:02:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 222
 Uchwała Nr LII/222/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:06:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 223
 Uchwała Nr LII/223/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego z siedziba przy ul. Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego z siedziba przy ul. Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:08:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 224
 Uchwała Nr LII/224/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzostowcu z siedzibą: Brzostowiec 55, 05-640 Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:09:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 225
 Uchwała Nr LII/225/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Michałowicach z siedzibą: Michałowice 4, 05-640 Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:13:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 226
 Uchwała Nr LII/226/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Borowem z siedzibą: Borowe 28 , 05-640 Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:15:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 227
 Uchwała Nr LII/227/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:17:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 228
 Uchwała Nr LII/228/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie sposobu rozstrzygnięcia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:19:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 229
 Uchwała Nr LII/229/2017 z 27 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:29:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 230
 Uchwała Nr LII/230/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:30:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 231
 Uchwała Nr LIII/231/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:31:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 232
 Uchwała Nr LIII/232/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:33:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 233
 Uchwała Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:34:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 234
 Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr LIII/234/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:36:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 235
 Uchwała Nr LIII/235/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:37:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 236
 Uchwała Nr LIII/236/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr LII/233/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:39:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 237
 Uchwała Nr LIII/237/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:40:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 238
 Uchwała Nr LIII/238/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:42:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 239
 Uchwała Nr LIII/239/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 32,84 m2 w budynku zaplecza kompleksu sportowego – ul. Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica na działce nr 558/7.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:43:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 240
 Uchwała Nr LIII/240/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 10:20:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku