Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia do 130.000 zł strona główna 

Zamówienia do 130.000 zł
 Informacja o wyborze oferty na konserwację oświatelenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 15:24:17 Informację zaktualizowano 2022-12-07 12:03:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Wioleta Górnik
Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa tuszów i
tonerów do drukarek

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wykaz tuszów i tonerów

Wzór umowy

RODO

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 13:39:44, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa materiałów
biurowych dla potzreb Urzędu Gminy i Miasta
Mogilenica w 2023 r

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wykaz materiałów

Wzór umowy

RODO

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 13:34:32, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Wyłapywanie i zapewnianie
opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Mogilenica w
roku 2023

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 11:20:44, wprowadzający: Kinga Orzechowska, autor: Damian Kołodziejczyk
Zapytanie ofertowe- Zakup paliwa wraz z
tankowaniem w roku 2023

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-15 14:56:16, wprowadzający: Kinga Orzechowska, autor: Damian Kołodziejczyk
Zaytanie ofertowe- Konserwacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Formularz oferty

Projekt umowy

 Zapytanie ofertowe - konsewacja oświetlenia 2023
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 15:24:48 Informację zaktualizowano 2022-11-15 07:45:52, wprowadzający: Kinga Orzechowska, autor: Wioleta Górnik
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania.

Ogłoszenie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 14:31:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy
Mogielnica

Ogłoszenie

Istotne warunki zamówienia

Załączniki

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-16 14:15:19, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w
Mogielnicy

Ogłoszenie

Formularz oferty

Dokumentacja

Informacja o braku ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 14:29:35, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynków
Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Ogłoszenie

Formularz oferty

Informacja o braku ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 13:24:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w
Mogielnicy

Ogłoszenie

Dokumentacja

Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-13 13:33:15, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynków
Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-11 11:07:28, wprowadzający: Kinga Orzechowska, autor: Wioleta Górnik
Budowa przyłaczy wodociągowych Aleja IV i V
Izabelin

Ogłoszenie

Dokumentacja

Formularz oferty

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-05 10:16:53, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w
Mogielnicy

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Dokumentacja

Odpowiedź na pytanie

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-28 13:10:04, wprowadzający: Kinga Orzechowska
ZAKUP I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-17 14:19:10, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 728 w gminie Mogielnica

Opis

Kosztorys

Formularz oferty

Wzór umowy

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-03-31 07:43:12, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z transportem na
drogi gminne na terenie gminy Mogielnica w roku
2022

Ogłoszenie

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-12 07:54:51, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę
materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe

Informacja RODO

Formularz oferty

Wykaz materiałów biurowych

Projektowane postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-22 10:29:38, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszów i
tonerów do drukarek

Zapytanie ofertowe

Informacja RODO

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

Projektowane postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-22 10:23:02, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy
Mogielnica w rou szkolnym 2021/2022

Ogłoszenie

Istotne warunki zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Zestawienie z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 14:58:29, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na
budynku terenu rekreacyjnego w Paczewie

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Zdjęcie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 13:59:31, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Remont chodnika w ul. Przejazd i ul. Sienkiewicza

Opis robót

Przedmiar

Projekt zagospodarowania terenu

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Formularz oferty

Zestawienie ofert otwartych

Wybór oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 12:55:45 Informację zaktualizowano 2021-06-14 14:35:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy
Mogielnica w 2021 r.

Formularz oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-03-12 09:41:06, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
wodociągu w Alei IV i V Izabelin

Planowany wodociąg

Mapa

Formularz oferty

Wzór umowy

RODO

Zapytanie ofertowe- zmiana

Planowany wodociąg- zmiana

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-03-05 11:40:08, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i montaż 7 sztuk wiat przystankowych w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 728

Opis

Schemat

Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne

Kosztorys

Specyfikacja

Wzór umowy

Formularz oferty

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-03-05 11:14:44, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Remont mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka
Gostomska

Formularz oferty

Wzór umowy

RODO

Orientacja

Plan zagospodarowania terenu

Stan istniejący

Stan po remoncie

Gabaryty

Zbrojenie

Opis techniczny

Specyfikacja techniczna cz.1

Specyfikacja techniczna cz. 2

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Plan BIOZ cz. 1

Plan BIOZ cz. 2

Zestawienie z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-02-23 11:19:40, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
wodociągu w ul. Zagańczyka i budowę kanalizacji
sanitarnej w ul. Zagańczyka

Formularz oferty

Wzór umowy

RODO

Mapa z oznaczeniem

Mapa poglądowa 1

Mapa poglądowa 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-02-23 10:13:33, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z transportem na
drogi gminne na terenie gminy Mogielnica

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 12:39:38, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie dokumentacji na przebudowę stacji
uzdatniania wody we wsi Wodziczna

Zaproszenie

Zdjęcia

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 15:00:58, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół na
terenie gminy Mogielnica

Formularz oferty

Specyfikacja

Istotne postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 13:40:05 Informację zaktualizowano 2020-12-15 13:44:30, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszów i
tonerów do drukarek

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Formularz oferty

Wzór umowy

zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 14:44:18, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę
materiałów biurowych

Zał. nr 1- Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju materiałów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Formularz oferty

Wzór umowy

wybor oferty 1

 Zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 14:32:10, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Przebudowa chodnika w ul. Stegny w Mogielnicy

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje

Opis

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Zestawienie otrzymanych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 09:31:39, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- wykonanie instalacji
fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w
miejscowościach Wodziczna, Dylew i Kozietuły
Nowe

Kozietuły Nowe

Dylew 1

Dylew 2

Dylew 3

Wodziczna 1

Wodziczna 2

Wodziczna 3

Informacja o wyborze oferty

 Zaproszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-03 15:03:30, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Dowóz dzieci do szkół na
terenie gminy Mogielnica w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 14:28:43, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w
świetlicach wiejskich

Formularz oferty.doc

Zdjęcie Michałowice

Zdjęcie Tomczyce

Zdjęcie Popowice

Zdjęcie Kozietuły

Zdjęcie Wólka Gostomska

Zapytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

 Zaproszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 12:27:47, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2020 roku

Zestawienie otrzymanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 kruszywo 2020.PDF
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 11:04:30, wprowadzający: Kinga Orzechowska, autor: Ogłoszenie
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb
Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica w 2020 r

Formularz oferty

Wykaz materiałów

Załącznik RODO

Wzór umowy

Odpowiedź na pytania

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 08:16:51, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa tuszów i tonerów do drukarek w
2020 roku

Zawiadomienie o zmianie treści zapytania 12.12.2019

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów- po zmianie 12.12.2019

Formularz oferty

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów

Załącznik RODO

Wzór umowy

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 11.12.2019

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 08:04:19, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w
Mogielnicy

Zestawienie ofert

Wybór oferty

 zaproszenie boisko.PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 12:49:07, wprowadzający: Kinga Orzechowska, autor: Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe- Zmiana studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania w gminie

Formularz oferty

Wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 10:53:41 Informację zaktualizowano 2019-09-23 10:54:48, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Dowóz dzieci do szkół na
terenie gminy Mogielnica w roku szkolnym 2019/2020

Istotne warunki zamówienia

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 12:43:06, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Wykonanie instalacji
fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich

Odpowiedz na pytania

Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty

 Zaproszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 07:49:04, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Budowa siłowni zewnętrznej
na placu przy boisku KS Mogielanka

Formularz oferty

Oświadzcenia

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 12:38:25, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe - Modernizacja boiska
sportowego

Formularz oferty

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania 12.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 09:46:29, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Budowa siłowni zewnętrznej
na placu przy boisku KS Mogielanka

Formularz oferty

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 10:09:54, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe- Wykonanie progu zwalniającego
na ul. Armii Krajowej, przebudowa chodnika ul.
Krakowskie Przedmieście

Projekt ul. Armii Krajowej

Zagospodarowanie

Kosztorys ofertowy - ul. Armii Krajowej

Mapa- chodnik ul. Krakowskie Przedmieście

Kosztorys ofertowy - chodnik

Wzór umowy

Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 13:54:25, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
pocztowych w roku 2019

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Odpowiedź na zapytania

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 07:41:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2019 roku

Formularz oferty

Wzór umowy

Zestawienie otrzymanych ofert wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 08:08:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa tuszów i tonerów do drukarek

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 14:01:31, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb
Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju materiałów

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 13:59:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zbieranie ofert na dostawę drzew i krzewów KS
Mogielanka
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 13:55:46, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dostawa i montaż ławek drewnianych KS Mogielanka
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 13:53:57, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy boisku
KS Mogielanka

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 09:00:01, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy
Mogielnica w roku szkolnym 2018/2019

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki 2-4

Wzór umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 13:59:13, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy boisku
KS Mogielanka

Formularz oferty

Projekt

Wzór umowy

Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:19:45, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ZPSPiPP w
Brzostowcu

Formularz oferty

Projekt

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 14:25:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2018 roku

Formularz oferty

Wzór umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-10 12:36:02, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
pocztowych

Formularz oferty

Formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 13:41:44, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół na
terenie gminy Mogielnica w 2018 roku.

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 13:56:00, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę
materiałów biurowych dla Urzedu GiM w Mogielnicy
na rok 2018

Wykaz materiałów biurowych

Formularz oferty

informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 12:21:04, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszów i
tonerów do drukarek dla Urzedgu GiM w Mogielnicy
na rok 2018

informacja o wyborze oferty

Wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 12:05:16, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Ogłoszenie na budowę zbiornika wody na potrzeby
gospodarcze wsi Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Przedmiar 1

Istotne postanowienia umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 14:53:58 Informację zaktualizowano 2017-08-21 14:57:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi
Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-09 08:31:23 Informację zaktualizowano 2017-08-21 14:56:48, wprowadzający: Marta Kurcińska
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Mogielnica
 Ogłoszenie na dowóz dzieci
Data wprowadzenia informacji 2017-08-01 08:58:49, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą
 Ogłoszenie na zakup kruszywa
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 14:11:46 Informację zaktualizowano 2017-08-09 08:33:41, wprowadzający: Marta Kurcińska
wersja do druku