Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Ogłoszenia do 30 000 Euro
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Praca
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia do 30 000 Euro strona główna 

Ogłoszenia do 30 000 Euro
Zapytanie ofertowe- Wykonanie progu zwalniającego
na ul. Armii Krajowej, przebudowa chodnika ul.
Krakowskie Przedmieście

Projekt ul. Armii Krajowej

Zagospodarowanie

Kosztorys ofertowy - ul. Armii Krajowej

Mapa- chodnik ul. Krakowskie Przedmieście

Kosztorys ofertowy - chodnik

Wzór umowy

Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 13:54:25, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
pocztowych w roku 2019

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Odpowiedź na zapytania

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 07:41:42, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2019 roku

Formularz oferty

Wzór umowy

Zestawienie otrzymanych ofert wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 08:08:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa tuszów i tonerów do drukarek

Szczegółowy wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 14:01:31, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb
Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju materiałów

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 13:59:05, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zbieranie ofert na dostawę drzew i krzewów KS
Mogielanka
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 13:55:46, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dostawa i montaż ławek drewnianych KS Mogielanka
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 13:53:57, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy boisku
KS Mogielanka

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 09:00:01, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy
Mogielnica w roku szkolnym 2018/2019

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki 2-4

Wzór umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 13:59:13, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy boisku
KS Mogielanka

Formularz oferty

Projekt

Wzór umowy

Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:19:45, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ZPSPiPP w
Brzostowcu

Formularz oferty

Projekt

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 14:25:17, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi
gminne w 2018 roku

Formularz oferty

Wzór umowy

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-10 12:36:02, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
pocztowych

Formularz oferty

Formularz cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 13:41:44, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół na
terenie gminy Mogielnica w 2018 roku.

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 13:56:00, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę
materiałów biurowych dla Urzedu GiM w Mogielnicy
na rok 2018

Wykaz materiałów biurowych

Formularz oferty

informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 12:21:04, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszów i
tonerów do drukarek dla Urzedgu GiM w Mogielnicy
na rok 2018

informacja o wyborze oferty

Wykaz tuszy i tonerów

Formularz oferty

 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 12:05:16, wprowadzający: Kinga Orzechowska
Ogłoszenie na budowę zbiornika wody na potrzeby
gospodarcze wsi Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Przedmiar 1

Istotne postanowienia umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 14:53:58 Informację zaktualizowano 2017-08-21 14:57:07, wprowadzający: Marta Kurcińska
Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi
Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-09 08:31:23 Informację zaktualizowano 2017-08-21 14:56:48, wprowadzający: Marta Kurcińska
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Mogielnica
 Ogłoszenie na dowóz dzieci
Data wprowadzenia informacji 2017-08-01 08:58:49, wprowadzający: Marta Kurcińska
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą
 Ogłoszenie na zakup kruszywa
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 14:11:46 Informację zaktualizowano 2017-08-09 08:33:41, wprowadzający: Marta Kurcińska
wersja do druku