Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
- załaczniki do uchwał
- protokoły z sesji
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2016 strona główna 

Uchwały w 2016
Uchwała nr 103
 Uchwała nr XXV/103/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:31:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 104
 Uchwała nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:34:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 105
 Uchwała nr XXV/105/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków budżetowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:36:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 106
 Uchwała nr XXV/106/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:41:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 107
 Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Belsk Duzy a Gmina Mogielnica w zakresie realizacji wspólnego programu rozwojowego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:42:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 108
 Uchwała nr XXV/108/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:43:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 109
 Uchwała nr XXVI/109/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:46:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 110
 Uchwała nr XXVII/110/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016 – 2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:47:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 111
 Uchwała nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 14:48:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 112
 Uchwała nr XXVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:37:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 113
 Uchwała nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:39:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 114
 Uchwała nr XXIX/114/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:41:31 Informację zaktualizowano 2016-07-07 14:42:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 115
 Uchwała nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:50:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 116
 Uchwała nr XXIX/116/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Radzie Społecznej PSZOZ w Mogielnicy powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XX/80/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:57:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 117
 Uchwała nr XXIX/117/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ WSZYSCY RAZEM”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:59:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 118
 Uchwała nr XXIX/118/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:02:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 119
 Uchwała nr XXIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:06:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 120
 Uchwała nr XXIX/120/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Mogielnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:08:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 121
 Uchwała nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:20:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 122
 Uchwała nr XXIX/122/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania dokumentacji na „ODTWORZENIE SIEDLISK PTAKÓW W DOLINIE RZEKI PILICY”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:22:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 123
 Uchwała nr XXX/123/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:23:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 124
 Uchwała nr XXX/124/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:24:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 125
 Uchwała nr XXX/125/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:25:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 126
 Uchwała nr XXX/126/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:27:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 127
 Uchwała nr XXX/127/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły, w gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 15:28:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 128
 Uchwała Nr XXXI/128/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:43:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 129
 Uchwała Nr XXXII/129/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:48:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 130
 Uchwała Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:49:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 131
 Uchwała Nr XXXII/131/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:51:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 132
 Uchwała Nr XXXII/132/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Brzostowiec – Rybska” obejmującego działki nr 44, 45, 46, 47, 48, 49 położone w miejscowości Brzostowiec, gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:52:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 133
 Uchwała Nr XXXII/133/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:54:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 134
 Uchwała Nr XXXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do podpisania Umowy w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej obejmującej drogi gminnej w miejscowości Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:56:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 135
 Uchwała Nr XXXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:56:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 136
 Uchwała Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:58:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 137
 Uchwała Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 12:59:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 138
 Uchwała Nr XXXV/138/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:00:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 139
 Uchwała Nr XXXV/139/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:01:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 140
 Uchwała Nr XXXV/140/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:02:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 141
 Uchwała Nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:03:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 142
 Uchwała Nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:05:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 143
 Uchwała Nr XXXV/143/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:06:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 144
 Uchwała Nr XXXV/144/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:07:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 145
 Uchwała Nr XXXV/145/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 13:08:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 146
 Uchwała XXXVI/146/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 14:22:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 147
 Uchwała XXXVI/147/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 14:24:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 148
 Uchwała XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 14:27:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 149
 Uchwała XXXVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 15:12:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 150
 Uchwała XXXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych oraz określenia zasad na jakich radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 15:13:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 151
 Uchwała XXXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2016-2016.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 15:19:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 152
 Uchwała XXXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/121/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 15:20:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 załaczniki do uchwał .  protokoły z sesji . 
wersja do druku