Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2015 r. strona główna 

Uchwały w 2015 r.
Uchwała nr 21
 Uchwała Nr VIII/21/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 11:10:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 22
 Uchwała Nr VIII/22/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:18:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 23
 Uchwała Nr VIII/23/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:20:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 24
 Uchwała Nr VIII/24/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:24:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 25
 Uchwała Nr VIII/25/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:26:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 26
 Uchwała Nr VIII/26/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:27:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 27
 Uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:34:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 28
 Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:36:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
U hwała nr 29
 Uchwała Nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:38:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 30
 Uchwała Nr VIII/30/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:39:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 31
 Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przekazania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:41:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 32
 Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Gminy Nadpiliczne”
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:44:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 33
 Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: likwidacji środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:45:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 34
 Uchwała Nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:47:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 35
 Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:50:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 36
 Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:22:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 37
 Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:27:41 Informację zaktualizowano 2015-07-09 14:29:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 38
 Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Brzostowiec –Rybska” obejmującego działki nr 44, 45, 46 położone w miejscowości Brzostowiec, gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:30:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 39
 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:05:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na ROK 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:06:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:13:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Rusinowie.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:18:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:19:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:21:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:24:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:25:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 13:30:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 48
 Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica do negocjacji i nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1054 położonej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 14:05:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnego areału dla założenia siedliska dla rolników.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 14:06:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 14:59:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr XI/51 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:01:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr XI/52 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:03:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr XI/53 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:04:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr XI/54 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:08:35 Informację zaktualizowano 2016-11-15 09:19:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr XI/55 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1054 położonej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:09:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:10:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości położonej w miejscowości Mogielnica ul. Przylesie.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:12:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 15:14:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XIV/59/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 13:29:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WSZYSCY RAZEM”
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 13:42:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 61
 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 13:49:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XV/62/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:25:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 63
 Uchwała Nr XV/63/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławników do sądów powszechnych.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:28:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 64
 Uchwała Nr XV/64/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grójcu.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:30:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 65
 Uchwała Nr XV/65/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:34:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 66
 Uchwała Nr XV/66/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 09:41:03 Informację zaktualizowano 2016-11-15 09:42:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 67
 Uchwała Nr XV/67/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mogielnica na lata 2015-2017.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 09:43:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 68
 Uchwała Nr XV/68/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Belsk Duży a Gminą Mogielnica w zakresie realizacji wspólnego projektu rozwojowego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 09:48:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 69
 Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 09:51:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 70
 Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy Prawo Wodne.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 09:55:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 71
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:34:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 72
 Uchwała Nr XVI/72/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:35:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 73
 Uchwała Nr XVI/73/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania inwestycji pn. Przebudowa linii średniego napięcia w ramach zadania: „ przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu”
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:36:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 74
 Uchwała Nr XVI/74/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:37:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 75
 Uchwała Nr XVII/75/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:38:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 76
 Uchwała Nr XVIII/76/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:40:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 77
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:46:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 78
 Uchwała Nr XIX/78/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:46:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 79
 Uchwała Nr XX/79/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 07 maja 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:48:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwał nr 80
 Uchwała Nr XX/80/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:49:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 81
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:17:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 82
 Uchwała Nr XXI/82/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:18:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 83
 Uchwała Nr XXI/83/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:19:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 84
 Uchwała Nr XXI/84/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:20:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 85
 Uchwała Nr XXI/85/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:22:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 86
 Uchwała Nr XXI/86/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:23:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 87
 Uchwała Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:24:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 88
 Uchwała Nr XXI/88/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:25:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 89
 Uchwała Nr XXI/89/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:27:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 90
 Uchwała Nr XXI/90/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:31:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 91
 Uchwała Nr XXI/91/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr 30 położonej we wsi Wodziczna gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:42:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 92
 Uchwała Nr XXII/92/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:46:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 93
 Uchwała Nr XXII/93/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:48:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 94
 Uchwała Nr XXII/94/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:49:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 95
 Uchwała Nr XXIII/95/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:51:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 96
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:53:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 97
 Uchwała Nr XXIII/97/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 08:57:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 98
 Uchwała Nr XXIII/98/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 09:01:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 99
 Uchwała Nr XXIII/99/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 09:02:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 100
 Uchwała Nr XXIII/100/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 09:04:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 101
 Uchwała Nr XXIII/101/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mogielnica na lata 2015 – 2020.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 09:05:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 102
 Uchwała Nr XXIII/102/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 09:06:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku