Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
° Wnioski
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOGIELNICA

http://mogielnica.e-mapa.net/

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 14:22:55 Informację zaktualizowano 2016-05-17 14:28:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
MPZP Kozietuły Nowe i Kozietuły - projekt
 mpzp Kozietuły Nowe tekst prognoza oddzialywania na srodowisko.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 13:26:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
 mpzp Kozietuły Nowe rysunek planu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 13:29:55 Informację zaktualizowano 2019-03-25 13:33:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
 mpzp Kozietuły Nowe tekst planu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 13:30:13, wprowadzający: Jarosław Górnik
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Mogielnica - uchwała Rady Miejskiej w
Mogielnicy nr LVII/253/2018 z dnia 12.04.2018
 Studium Gminy Mogielnica - rysunek.jpg
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 12:08:05 Informację zaktualizowano 2019-04-03 14:01:32, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Studium Gminy Mogielnica - tekst.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 14:03:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
Zmiana studium gminy wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko - wyłożenie

wylozenie - zalacznik nr 01 TEKST UWARUNKOWANIA ZMIANA STUDIUM.pdf

wylozenie - zalacznik nr 07 TEKST KIERUNKI ZMIANA STUDIUM

zalacznik nr 08 KIERUNKI ROZWOJU ZMIANA STUDIUM.pdf

zalacznik nr 09 KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURA - FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA - ZMIANA STUDIUM.pdf

zalacznik nr 10 KIERUNKI ROZWOJU - DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE - ZMIANA STUDIUM.pdf

wylozenie - TEKST PROGN ODDZ NA SRODOWISKO ZMIANY STUDIUM

 wylozenie - RYSUNEK PROGN ODDZ NA SRODOWISKO ZMIANY STUDIUM.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 09:14:31 Informację zaktualizowano 2021-01-29 09:24:26, wprowadzający: Jarosław Górnik
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentów Mogielnicy i Cegielni- wyłożenie

PROJEKT PLANU - PROGNOZA

PROJEKT PLANU - RYSUNEK

PROJEKT PLANU - TEKST

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 09:36:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
II zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogielnica -
wyłożenie

PROJEKT STUDIUM II - KIERUNKI - RYSUNEK

PROJEKT STUDIUM II - KIERUNKI - TEKST

PROJEKT STUDIUM II - PROGNOZA

PROJEKT STUDIUM II - UWARUNKOWANIA - RYSUNEK

PROJEKT STUDIUM II - UWARUNKOWANIA - TEKST

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 09:42:57 Informację zaktualizowano 2022-09-23 09:49:21, wprowadzający: Jarosław Górnik

Zobacz:
 Wnioski  . 
wersja do druku