Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2014 r. strona główna 

Uchwały w 2014 r.
Uchwała nr 280
 Uchwała Nr LI/280/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 11:57:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 281
 Uchwała Nr LI/281/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:01:49 Informację zaktualizowano 2014-04-08 12:10:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 282
 Uchwała Nr LI/282/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:13:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 283
 Uchwała Nr LI/283/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawia wystąpienia z udziału w Związku Międzygminnym „Natura”.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:15:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 284
 Uchwała Nr LI/284/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:16:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 285
 Uchwała Nr LI/285/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:18:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 286
 Uchwała Nr LI/286/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:20:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 287
 Uchwała Nr LI/287/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:21:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 288
 Uchwała Nr LI/288/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:24:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 289
 Uchwała Nr LI/289/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:26:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 290
 Uchwała Nr LI/290/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:29:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 291
 Uchwała Nr LI/291/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Mogielnica na 2014rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:30:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 292
 Uchwała Nr LI/292/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:31:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 293
 Uchwała Nr LI/293/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 12:34:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 294
 Uchwała Nr LII/294/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 12:53:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 295
 Uchwała Nr LII/295/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 12:54:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 296
 Uchwała Nr LII/296/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 12:58:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 297
  Uchwała Nr LII/297/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Mogielnica na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 12:59:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 298
 Uchwała Nr LII/298/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grójec, za ochronne.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:01:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 299
  Uchwała Nr LII/299/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Krzyżowej nr 18 w Mogielnicy wraz z częścią wspólną działki 474/1 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:02:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 300
 Uchwała Nr LII/300/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:03:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 301
 Uchwała Nr LIII/301/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:04:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 302
 Uchwała Nr LIII/302/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:09:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 303
 Uchwała Nr LIV/303/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:10:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 304
 Uchwała Nr LV/304/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014 – 2025.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:12:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 305
 Uchwała Nr LV/305/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:15:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 306
 Uchwała Nr LV/306/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przebudowy ulicy Rudna Droga w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:17:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 307
 Uchwała Nr LVI/307/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:20:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 308
 Uchwała Nr LVII/308/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:35:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 309
 Uchwała Nr LVII/309/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:36:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 310
 Uchwała Nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:37:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 311
 Uchwała Nr LVIII/311/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:38:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 312
 Uchwała Nr LVIII/312/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:39:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 313
 Uchwała Nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:40:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 314
 Uchwała Nr LIX/314/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:41:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 315
 Uchwała Nr LIX/315/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 12:42:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 316
 Uchwała Nr LX/316/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:13:24 Informację zaktualizowano 2015-01-27 10:14:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 317
 Uchwała Nr LX/317/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:15:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 318
 Uchwała Nr LX/318/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:17:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 1
 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:23:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 2
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:24:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 3
 Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:25:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 4
 Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:26:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 5
 Uchwała Nr IV/5/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:27:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 6
 Uchwała Nr IV/6/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych oraz określenia na jakich zasadach radnym , sołtysom , przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:28:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 7
 Uchwała Nr V/7/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:29:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 8
 Uchwała Nr V/8/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:30:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 9
 Uchwała Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:31:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 10
 Uchwała Nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:32:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 11
 Uchwała Nr V/11/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:34:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 12
 Uchwała Nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 09:35:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 13
 Uchwała Nr V/13/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:31:34 Informację zaktualizowano 2015-02-04 11:03:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 14
 Uchwała Nr VI/14/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014 – 2025.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:35:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 15
 Uchwała Nr VI/15/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:36:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 16
 Uchwała Nr VI/16/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015-2025.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:37:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 17
 Uchwała Nr VI/17/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:39:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 18
 Uchwała Nr VI/18/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:40:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 19
 Uchwała Nr VI/19/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:41:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 20
 Uchwała Nr VI/20/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:46:34 Informację zaktualizowano 2015-01-28 10:48:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku