Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2013 r. strona główna 

Uchwały w 2013 r.
Uchwała nr 197
 Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 22:02:50 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:03:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 198
 Uchwała Nr XXXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:30:00 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:03:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 199
 Uchwała Nr XXXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:31:32 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:04:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 200
 Uchwała Nr XXXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:32:33 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:04:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 201
 Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:33:50 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:04:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 202
 Uchwała Nr XXXVI/202/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Natura”
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:39:16 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:04:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 203
 Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:44:05 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:10:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 204
 Uchwała Nr XXXVI/204/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:44:57 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:14:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 205
 Uchwała Nr XXXVI/205/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:47:44 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:13:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 206
 Uchwała Nr XXXVI/206/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:51:09 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:05:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 207
 Uchwała Nr XXXVI/207/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:52:35 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:05:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 208
 Uchwała Nr XXXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:54:17 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:06:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 209
 Uchwała Nr XXXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:58:53 Informację zaktualizowano 2013-03-11 09:06:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 210
 Uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:42:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 211
 Uchwała Nr XXXVII/211/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:44:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 212
 Uchwała Nr XXXVII/212/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:46:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 213
 Uchwała Nr XXXVII/213/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:47:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 214
 Uchwała Nr XXXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:48:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 215
 Uchwała Nr XXXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:49:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 216
 Uchwała Nr XXXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:50:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 217
 Uchwała Nr XXXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:52:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 218
 Uchwała Nr XXXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:53:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 219
 Uchwała Nr XXXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:54:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 220
 Uchwała Nr XXXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o prowadzeniu przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownia.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:55:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 221
 Uchwała Nr XXXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:56:33 Informację zaktualizowano 2013-04-29 11:26:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 222
 Uchwała Nr XXXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:57:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 223
 Uchwała Nr XXXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:58:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 224
 Uchwała Nr XL/224/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:45:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 225
 Uchwała Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:47:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 226
 Uchwała Nr XLI/226/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:48:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 227
 Uchwała Nr XLII/227/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:49:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 228
 Uchwała Nr XLII/228/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:50:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 229
 Uchwała Nr XLII/229/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:52:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 230
 Uchwała Nr XLII/230/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:53:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 231
 Uchwała Nr XLII/231/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:54:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 232
 Uchwała Nr XLII/232/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:56:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 233
 Uchwała Nr XLII/233/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:58:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 234
 Uchwała Nr XLIII/234/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:59:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 235
 Uchwała Nr XLIII/235/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:01:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 236
 Uchwała Nr XLIII/236/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Pt. „Stawiamy na rozwój” o nr POKL.09.01.02-14-242/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:03:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 237
 Uchwała Nr XLIII/237/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż, Otalążka.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:05:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 238
 Uchwała Nr XLIII/238/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:06:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 239
 Uchwała Nr XLIV/239/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika SP ZOZ w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:08:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 240
 Uchwała Nr XLV/240/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013 -2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:10:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 241
 Uchwała Nr XLV/241/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:11:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 243
 Uchwała Nr XLV/243/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości udziałów wnoszonych przez Uczestników Związku Międzygminnego pod nazwa Natura.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:12:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 244
 Uchwała Nr XLV/244/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XXXIX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:15:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 245
 Uchwała Nr XLVI/245/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013 -2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:16:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 246
 Uchwała Nr XLVI/246/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:17:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 247
 Uchwała Nr XLVI/247/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:30:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 248
 Uchwała Nr XLVI/248/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przekazania Związkowi Międzygminnemu Natura zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:38:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 249
 Uchwała Nr XLVI/249/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:48:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr XLVI/250/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:52:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr XLVI/251/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:55:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 252
 Uchwała Nr XLVI/252/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XLIII/237/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 14:59:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 253
  Uchwała Nr XLVII/253/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 11:47:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 254
  Uchwała Nr XLVII/254/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XXII/118/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 11:49:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 255
 Uchwała Nr XLVII/255/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XXXIX/223/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 11:50:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 256
 Uchwała Nr XLVII/256/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XV/67/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowoli, Stryków, Otaląż, Otalążka.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 11:52:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 257
 Uchwała Nr XLVII/257/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przebudowy ulicy Rudna Droga w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 12:16:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 258
 Uchwała Nr XLVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013 - 2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 12:22:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 259
 Uchwała Nr XLVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:41:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 260
 Uchwała Nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:42:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 261
 Uchwała Nr XLIX/261/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:43:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 262
 Uchwała Nr XLIX/262/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:44:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 263
 Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:45:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 264
 Uchwała Nr XLIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:46:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 265
 Uchwała Nr XLIX/265/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:51:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 266
 Uchwała Nr XLIX/266/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:53:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 267
 Uchwała Nr XLIX/267/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:54:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 268
 Uchwała Nr XLIX/268/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:55:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 269
 Uchwała Nr XLIX/269/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:56:50 Informację zaktualizowano 2014-10-23 12:41:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 270
 Uchwała Nr XLIX/270/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Pawłowice.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:57:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 271
 Uchwała Nr XLIX/271/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Pączew.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 12:59:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 272
 Uchwała Nr L/272/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 14:51:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 273
 Uchwała Nr L/273/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 14:52:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 274
 Uchwała Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:12:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 275
 Uchwała Nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:15:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 276
 Uchwała Nr L/276/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciąganego w Banku Spółdzielczym Biała Rawska.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:16:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 277
 Uchwała Nr L/277/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:18:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 278
 Uchwała Nr L/278/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin , gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:19:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 279
 Uchwała Nr L/279/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:20:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku