Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Ogłoszenia do 30 000 Euro
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
° Azbest
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Praca
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta
Mogielnica

Obwieszczenie - konsultacje społeczne - POŚ Mogielnica

Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 14:08:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Terminarz odbioru odpadow z działek 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:38:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Terminarz odbioru odpadow wielkogabarytowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:37:06 Informację zaktualizowano 2014-05-21 08:22:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:11:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:09:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Ogłoszenie działalność regulowana
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:07:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 10:39:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Projekt programu usuwania azbestu Gmina Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 13:40:33 Informację zaktualizowano 2014-04-16 15:10:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Wniosek o udzielenie pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:48:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 13:31:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:39:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:37:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:36:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:34:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:51:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wniosek o wpis do działalności regulowanej
Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 12:45:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 14:26:30 Informację zaktualizowano 2014-01-21 14:21:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski

Zobacz:
   Azbest
wersja do druku