Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
° Rejestr działalności regulowanej
° Ochrona Środowiska
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje > Ochrona Środowiska strona główna 

Ochrona Środowiska

ZEZWOLENIE  NA  ODBIÓR  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji na wniosek na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236, poz.2008 z 2005r.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej
2. Okreslenie przedmiotu i obszaru działalności
3. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przeiwdzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
6. Okreslenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jego prowadzenia.Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami) za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości należy uiśić opłatę skarbową w wysokości 107,00zł.
Opłaty należy dokonać na konto nr 14 8002 0004 0045 9938 2021 0001
Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Mogielnicy.

 

 Wzór wniosku
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 14:02:56 Informację zaktualizowano 2017-03-14 11:45:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Odbiór nieczczystości płynnych - informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 15:25:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 W n i o s e k o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 15:27:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Terminarz odbioru odpadów wielkogabarytowych
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:32:15 Informację zaktualizowano 2014-05-21 08:28:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Terminarz odbioru odpadow z działek 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:33:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Mogielnica do roku 2024
 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 13:30:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Mogielnica

Obwieszczenie - konsultacje społeczne - POŚ Mogielnica

Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica do 2024 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 13:23:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 14:51:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła
Data wprowadzenia informacji 2021-09-03 15:27:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Mogielnica zmienia smog na czyste powietrze
Data wprowadzenia informacji 2021-09-03 15:28:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Ankieta dotycząca "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mogielnica"
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 14:19:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
Inwentaryzacja żródeł ciepła
 Ulotka inwentaryzacyjna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 11:20:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
wersja do druku