Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2012r. strona główna 

Uchwały w 2012r.
Uchwała nr 122
 Uchwała nr XXIII/122/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 09:38:02 Informację zaktualizowano 2012-01-11 09:59:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 123
 Uchwała nr XXIII/123/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 09:41:01 Informację zaktualizowano 2012-01-11 10:01:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 124
 Uchwała nr XXIII/124/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 09:42:03 Informację zaktualizowano 2012-01-11 10:03:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 125
 Uchwała nr XXIII/125/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na współwłasność z innymi gminami mienia Polskich Kolei Państwowych S.A. – dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 09:43:45 Informację zaktualizowano 2012-01-11 10:05:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 126
 Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 12:47:44 Informację zaktualizowano 2012-02-27 12:48:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 127
 Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 12:51:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 128
 Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia udziału 3/8 w działce nr 523 we wsi Tomczyce gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 12:52:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 129
 Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 12:53:12 Informację zaktualizowano 2012-02-27 12:54:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 130
 Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 12:56:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 131
 Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 21 lutego 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 12:57:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 132
 Uchwała Nr XXV/132/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:05:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 133
 Uchwała Nr XXV/133/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:08:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 134
 Uchwała Nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:12:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 135
 Uchwała Nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:15:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 136
 Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Natura”.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:18:23 Informację zaktualizowano 2012-11-27 09:25:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 137
 Uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:20:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 138
 Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:23:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 139
 Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 23 marca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej nr 169 we wsi Izabelin gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:29:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 140
 Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 11:49:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 141
 Uchwała Nr XXVI/141/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 11:54:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 142
 Uchwała Nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:00:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 143
 Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 -2016
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:03:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 144
 Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:18:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 145
 Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Gostomska
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:22:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 146
 Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic w dniu 7 maja 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:25:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 147
 Uchwała Nr XXVII/147/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:29:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 148
 Uchwała Nr XXVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/132/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:33:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 149
 Uchwała Nr XXVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:35:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 150
 Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012 – 2025.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:38:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 151
 Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:42:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 152
 Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:45:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 153
 Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mogielnic z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania przebudowanego chodnika ul. Armii Krajowej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 13:47:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 154
 Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w gminie Mogielnica na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 literami od A do W.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 12:17:54 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:51:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 155
 Uchwała Nr XXIX/155/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:11:11 Informację zaktualizowano 2012-10-10 15:12:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 156
 Uchwała Nr XXIX/156/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:11:45 Informację zaktualizowano 2012-10-10 15:12:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 157
 Uchwała Nr XXIX/157/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie wraz z innymi gminami od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności budynków dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:13:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 158
 Uchwała Nr XXX/158/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:14:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 159
 Uchwała Nr XXX/159/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:15:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 160
 Uchwała Nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:16:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 161
 Uchwała Nr XXXI/161/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia w 2013 r. przez Gminę Mogielnica do realizacji w ramach projektu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przebudowy drogi powiatowej nr 1615W Kozietuły – Goszczyn.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:17:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 162
 Uchwała Nr XXXI/162/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Weżowiec.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:18:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 163
 Uchwała Nr XXXI/163/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie odstąpienia od nieodpłatnego nabycia wraz z innymi gminami od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności budynków dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:21:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 164
 Uchwała Nr XXXI/164/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnicy do sprzedaży działki 546/2 położonej we wsi Tomczyce gm. Mogielnica będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:22:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 165
 Uchwała Nr XXXI/165/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszaru sołectw Izabelin-Górki i Miechowice , w gminie Mogielnica, uchwalonego uchwałą nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 15:23:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 166
 Uchwała Nr XXXII/166/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:24:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 167
 Uchwała Nr XXXII/167/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:25:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 168
 Uchwała Nr XXXII/168/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:26:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 169
 Uchwała Nr XXXII/169/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Związek Natura”.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:27:44 Informację zaktualizowano 2012-11-27 09:26:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 170
 Uchwała Nr XXXII/170/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:28:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 171
 Uchwała Nr XXXII/171/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:29:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 172
 Uchwała Nr XXXII/172/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:30:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 173
 Uchwała Nr XXXII/173/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-10 09:31:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 174
 Uchwała Nr XXXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 22:56:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 175
 Uchwała Nr XXXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 22:57:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 176
 Uchwała Nr XXXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 22:58:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 177
 Uchwała Nr XXXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 22:59:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 178
 Uchwała Nr XXXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:00:22 Informację zaktualizowano 2012-12-27 11:27:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 179
 Uchwała Nr XXXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:01:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 180
 Uchwała Nr XXXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:02:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 181
 Uchwała Nr XXXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:03:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 182
 Uchwała Nr XXXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:04:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 183
 Uchwała Nr XXXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:06:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 184
 Uchwała Nr XXXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:07:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 185
 Uchwała Nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:08:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 186
 Uchwała Nr XXXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:09:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 187
 Uchwała Nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:10:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 188
 Uchwała Nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:11:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 189
 Uchwała Nr XXXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:12:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 190
 Uchwała Nr XXXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 23:13:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 191
 Uchwała Nr XXXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 21:55:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 192
 Uchwała Nr XXXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 21:56:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 193
 Uchwała Nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 21:57:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 194
 Uchwała Nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 21:58:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 195
 Uchwała Nr XXXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr X/42/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 21:59:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 196
 Uchwała Nr XXXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 22:00:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku