Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2011r. strona główna 

Uchwały w 2011r.
Uchwała nr 21
 Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 stycznia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2011-03-01 12:46:51 Informację zaktualizowano 2011-07-05 13:10:52, wprowadzający: Robert Lipiec
Uchwała nr 22
 Uchwała Nr VI/22/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 11 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:53:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 23
 UCHWAŁA Nr VII/23/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 13:05:55 Informację zaktualizowano 2011-07-05 13:09:57, wprowadzający: Robert Lipiec
Uchwała nr 24
 Uchwała Nr VII/24/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 13:32:04, wprowadzający: Robert Lipiec
Uchwała nr 25
 Uchwała Nr VII /25/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:21:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 26
 Uchwała Nr VII /26/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:24:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 27
 Uchwała Nr VII /27/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym składowisku we wsi Wężowiec.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:33:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 28
 Uchwała Nr VIII /28/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Borowe
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:36:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 29
 Uchwała Nr VIII /29/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Brzostowiec.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:37:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 30
 Uchwała Nr VIII /30/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stamirowice.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:41:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 31
 Uchwała Nr VIII /31/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wodziczna.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 13:46:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 32
 UCHWAŁA Nr VIII/32/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 13:02:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 33
 Uchwała Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 13:18:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 34
 Uchwała Nr IX/34/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:21:06 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:22:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 35
 Uchwała Nr IX/35/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:27:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 36
 Uchwała NR IX / 36 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: wysokości opłaty za podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 13:52:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 37
 UCHWAŁA Nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 13:53:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 38
 Uchwała Nr X/38/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 13:57:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 39
 Uchwała Nr X/39/2011 RADY MIEJSKIEJ w MOGIELNICY z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:00:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr X/40/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu do udostępnienia planowanego do budowy placu zabaw wszystkim mieszkańcom.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:05:08 Informację zaktualizowano 2011-08-25 14:19:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr X/41/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr.564/6 położonej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:08:19 Informację zaktualizowano 2011-08-25 14:26:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:15:24 Informację zaktualizowano 2011-08-25 14:26:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:25:20 Informację zaktualizowano 2011-08-25 14:26:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:32:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:31:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:35:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 14:38:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 48
 Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:32:37 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:34:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:34:22 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:44:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:36:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:09:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:12:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:17:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr XIII/54/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:20:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr XIII/55/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:23:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:25:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przyznania Tytułu „PRZYJACIEL GMINY I MIASTA MOGIELNICA”
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:31:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z wykonania budżetu za 2010 r. i sprawozdania finansowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:34:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:37:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 15:39:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 61
 Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:42:43 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:43:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:44:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 63
  Uchwała Nr XIV/63/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadania imienia kompleksowi sportowemu przy Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 10:03:23 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:40:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 64
  Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Gminy Mogielnica będącego w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 10:15:39 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:39:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 65
 Uchwała Nr XV/65/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 10:18:16 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:39:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 66
  Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 10:23:28 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:39:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 67
 Uchwała Nr XV/67/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentów sołectw Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż, Otalążka.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 10:27:00 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:38:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 68
 Uchwała Nr XV/68/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 15:48:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 69
 Uchwała Nr XV/69/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 10:29:59 Informację zaktualizowano 2011-08-29 15:37:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 70
 Uchwała Nr XVI/70/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:02:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 71
 Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:04:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 72
 Uchwała Nr XVI/72/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:06:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 73
 Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:07:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 74
 Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:09:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 75
 Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:21:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 76
 Uchwała Nr XVI/76/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:22:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 77
 Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:23:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 78
 Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:24:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 79
 Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:26:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 80
 Uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 01 sierpnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 16:27:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 81
 Uchwała Nr XVIII / 81/ 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:26:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 82
 Uchwała Nr XVIII / 82/ 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:27:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 83
 Uchwała Nr XVIII / 83/ 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:28:47 Informację zaktualizowano 2011-09-27 09:50:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 84
 Uchwała Nr XVIII / 84 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:30:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 85
 Uchwała Nr XVIII / 85 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:31:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 86
 Uchwała Nr XVIII / 86 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:32:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 87
 Uchwała Nr XVIII / 87 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:33:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 88
 Uchwała Nr XVIII / 88 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:34:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 89
 Uchwała Nr XVIII / 89 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:35:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 90
 Uchwała Nr XVIII / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:37:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 91
 Uchwała Nr XIX/91/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 14:18:10 Informację zaktualizowano 2011-11-25 14:20:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 92
 Uchwała Nr XIX/92/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 14:26:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 93
 Uchwała Nr XIX/93/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:19:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 94
 Uchwała Nr XIX/94/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:20:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 95
 Uchwała nr XX/95/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-02 15:00:26 Informację zaktualizowano 2012-01-02 15:02:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 96
  Uchwała nr XX/96/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-02 15:04:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 97
 Uchwała nr XXI/97/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:43:53 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:00:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 98
 Uchwała nr XXI/98/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:44:49 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:01:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 99
 Uchwała nr XXI/99/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:45:41 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:01:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 100
 Uchwała nr XXI/100/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:46:40 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:01:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 101
 Uchwała nr XXI/101/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:47:26 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:02:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 102
 Uchwała nr XXI/102/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:48:19 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:02:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 103
 Uchwała nr XXI/103/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:49:06 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:02:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 104
 Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:50:12 Informację zaktualizowano 2012-01-09 11:03:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 105
 Uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:52:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 106
 Uchwała nr XXI/106/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:53:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 107
 Uchwała nr XXI/107/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:54:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 108
 Uchwała nr XXI/108/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:55:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 109
 Uchwała nr XXI/109/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:56:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 110
 Uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:56:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 111
 Uchwała nr XXI/111/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:57:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 112
 Uchwała nr XXI/112/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:59:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 113
 Uchwała nr XXII/113/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 07:24:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 114
 Uchwała nr XXII/114/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 07:26:47 Informację zaktualizowano 2012-01-11 08:14:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 115
 Uchwała nr XXII/115/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:15:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 116
 Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:16:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 117
 Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:17:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 118
 Uchwała nr XXII/118/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:18:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 119
 Uchwała nr XXII/119/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:19:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 120
 Uchwała nr XXII/120/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:20:37 Informację zaktualizowano 2012-01-11 08:22:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 121
 Uchwała nr XXII/121/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 08:21:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku