Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2010r. strona główna 

Uchwały w 2010r.
Uchwała nr 293
 Uchwała Nr XLX/293/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 08:35:10, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 294
 Uchwała nr XLX/294/2010 z 29 stycznia 2010 w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:06:36, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 295
 Uchwała nr XLX/295/2010 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie współdziałania z Gminą Piaseczno w zakresie propagowania i upowszechniania oferty turystycznej oraz ochrony zabytku techniki kolejowej Piaseczyńsko-Grójeckiej kolei wąskotorowej
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:11:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 296
 Uchwała nr XLX/296/2010 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do realizacji projektu w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - ochrona powietrza i energetyka
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:13:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 297
 Uchwała nr XLX/297/2010 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:15:00, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 298
 Uchwała Nr XLXI/298/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 08:45:56 Informację zaktualizowano 2010-05-20 08:47:33, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 299
 Uchwała nr XLXI/299/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 08:56:40, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 300
 Uchwała Nr XLXI/300/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 09:06:05, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 301
 Uchwała Nr XLXII/301/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 11:14:06, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 302
 Uchwała Nr XLXII/302/2010 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 09:12:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 303
 Uchwała Nr XLXII/303/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 13:33:47, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 304
 Uchwała Nr XLXII/304/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr 564/5 położonej w miejscowości Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 13:36:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 305
 Uchwała Nr XLXII/305/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży części nieruchomości pod budynkiem gospodarczym położonej w m. Mogielnica będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 13:38:56, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 306
 Uchwała Nr XLXIII/306/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 13:40:30, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 307
 Uchwała nr LIV/307/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 09:47:20, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 308
 Uchwała nr LIV/308/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica za 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 09:39:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 311
 Uchwała Nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XXXII/190/96 Rady Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 26 kwietnia 1996 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 08:10:05, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 312
 Uchwała Nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku, w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 08:53:07, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 313
 Uchwała Nr LV/313/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Gminy Nadpiliczne" na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:14:26, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 314
 Uchwała LV/314/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 28 maja 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:24:39 Informację zaktualizowano 2010-07-21 09:25:58, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 315
 Uchwała Nr LV/315/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych w publicznych szkołach na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:40:14, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 316
 Uchwała Nr LV/316/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwą ,, Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego"
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 10:51:09, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 317
 Uchwała Nr LVI/317/2010 z 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 08:53:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 318
 Uchwała Nr LVI/319/2010 z 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 08:57:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 320
 Uchwała Nr LVI/320/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 11:08:07, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 322
 Uchwała Nr LVII/322/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 12:14:16 Informację zaktualizowano 2010-09-02 12:18:33, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 323
 Uchwała Nr LVII/323/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta , planu finansowego zakładu budżetowego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowej jednostki kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 09:44:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 324
 Uchwała Nr LVII/324/2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczycch w publicznych szkołach na terenie Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 14:24:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 325
 Uchwała Nr LVII/325/2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 15:05:09, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 326
 Uchwała Nr LVIII/326/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały XLXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 09.04.2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 15:18:57, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 327
 Uchwała Nr LVIII/327/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 57 położonej we wsi Wodziczna gmina Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 15:33:55, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 328
 Uchwała Nr LVIII/328/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramch Działania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2010-09-03 14:41:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 329
 Uchwała LIX/328/2010 z 21 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:08:37, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 331
 Uchwała Nr LIX/331/2010 z 21 września 2010 roku w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 13:21:59, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 332
 Uchwała Nr LIX/332/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 08:33:35, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 333
 Uchwała Nr LIX/333/2010 w sprawie wprowadzenia zmian statucie SPZOZ w Mogielnicy zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:05:53 Informację zaktualizowano 2010-12-13 11:08:46, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 334
 Uchwała Nr LIX/334/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:12:06, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 335
 Uchwała Nr LIX/335/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży części nieruchomości nr 157 położonej we wsi Stamirowice gmina Mogielnica będacej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:14:43, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 336
 Uchwała Nr LIX/336/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:56:51, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 337
 Uchwała Nr LIX/337/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/272/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:59:46, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 338
 Uchwała Nr LX/338/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy takich szkołach oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego a także zakresu i trybu kontroli prawidłowości i wykorzystywania
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:26:06, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 339
 Uchwała Nr LX/339/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:29:53, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 340
 Uchwała Nr LX/340/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 października 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:28:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 341
 Uchwała Nr LX/341/2010 w sprawie współdziałania z gminami: Mogielnica, Tarczyn i Giszczyn przy - realizacji partnerskiego projektu pn. ,, Odnawialne źródła energii - partnerstwo, środowisko, sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przy wykorzystaniu środkó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:44:18, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 342
 Uchwała Nr LX/342/2010 w sprawie przyjęcia Palnu Odnowy Wsi Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:47:56, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 343
 Uchwała Nr LX/343/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Stamirowice
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:00:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 344
 Uchwała Nr LX/344/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie przyjecia Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 -2015 pod nazwą ,, Mogielnica - Gmina przyjazna dla niepełnosprawnych"
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:12:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 345
 Uchwała Nr LXI/345/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:19:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 346
 Uchwała Nr LXI/346/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie Programu wpółpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizajami pozarządąwymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:25:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 347
 Uchwała Nr LXI/347/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:30:12, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 348
 Uchwała Nr LXI/348/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprezedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:35:13, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 1
 Uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie zatwierdzenie regulaminu dla wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 11:53:24, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwałą Nr 2
 Uchwała Nr 2/I/2010 z 1 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Pana Jarosława Zawalicha na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 11:56:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 3
 Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 11:58:05, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 4
 Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 11:59:40, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 5
 Uchwała Nr II/5/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 14:39:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 6
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 14:41:08, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 7
 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 8 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:17:22, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 8
 Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LX/338 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego a także zakresu i trybu prawidłowości ich wykorzystania
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 14:31:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwałą nr 9
 Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:25:04, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 10
 Uchwała Nr III/10/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:30:49, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 11
 Uchwała Nr III/11/2010 z 8 grudnia 2010 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:32:43, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 12
 Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:39:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 13
 Uchwała Nr III/13/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:44:01, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 14
 Uchwała Nr III/14/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:46:13, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 15
 Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 14:45:42, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 16
 Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:38:42, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała Nr 17
 Uchwała Nr IV/17/2010 z 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:42:06, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 18
 Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramach Działania 8.1. ,, Rozwój pracowników i przediębiorstw w regionie"
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:44:21, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała 19
 Uchwała Nr V/19/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:46:05 Informację zaktualizowano 2011-02-28 15:47:40, wprowadzający: Jakub Laskowski
Uchwała nr 20
 Uchwała nr V/20/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:50:08, wprowadzający: Jakub Laskowski

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku