Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2009r. > Załączniki do uchwał strona główna 

Załączniki do uchwał
Załącznik do uchwały 218
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 218/XXXV/2009 z dnia 23 stycznia w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 10:19:54, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 218
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 218/XXXV/2009 z dania 23 stycznia 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 10:25:52 Informację zaktualizowano 2009-05-12 10:26:16, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 219
 Załącznik do uchwały nr 219 - mapka
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 10:36:15, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 220
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 220/XXXV/2009 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 10:57:10, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 220
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 220/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 10:59:07, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 220
 Załącznik nr 3 do uchwały nr 220/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 11:21:59, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 221
 Załącznik do uchwały nr 221/XXXVI/2009 z dnia 6 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 13:30:26, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 222
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/222/2009 z dnia 6 lutego 2009 r w sprawie przyjęcia planu odnowy Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 13:44:10, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 224
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 224/XXXV/2009 z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 13:49:11, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 224
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 224/XXXV/2009 z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 13:49:47, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 224
 Załącznik nr 5 do uchwały nr 224/XXXV/2009 z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 13:56:27, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 231
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 231/XXXVIII/2009 z dnia 30 marca 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 14:00:47, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 231
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 231/XXXVIII/2009 z dnia 30 marca 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 14:01:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
załącznik do uchwały 246
 Załącznik do uchwały Nr XXXIX/246/2009 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-10-26 14:37:22, wprowadzający: Jakub Laskowski
załącznik nr 2 do uchwały 246
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 246/XXXIX/2009 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2009-10-26 14:39:30, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 248
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 248/XL/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 14:07:45 Informację zaktualizowano 2009-05-12 14:35:09, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały 248
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 248/XL/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta
Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:09:28, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały nr 249
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady XLI/249/2009 z dnia 26 maja 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 14:52:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały Nr 252
 Załącznik do uchwały nr XLII/252/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 14:54:07, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 1 do uchwały Nr 254
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/254/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 14:58:25 Informację zaktualizowano 2009-07-15 15:01:05, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 2 do uchwały 254
 Załącznik nr 2 do uchwąły nr XLII/254/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 15:00:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 3 do uchwały 254
 Załącznik do uchwały nr XLII/254/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla fragmentu sołectwa Górki-Izabelin
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 15:03:37, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. graf. do uchwały 255
 Załącznik graficzny do uchwały nr XLII/255/2009 w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 15:07:00, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. do uchwały 250
 Załącznik do uchwały nr XLI/250/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2009-07-15 15:12:50, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 1 do uchwały 256
 Załącznik do uchwały nr XLIV/256/2009 z dnia 23 lipca 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 10:59:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 2 do uchwały nr 256
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/256/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 11:14:31, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 3 do uchwały nr 256
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/256/2009 z dnia 23 lipca w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 11:16:22, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 4 do uchwały nr 256
 Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/256/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 11:17:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 5 do uchwały 256
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/256/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 11:18:31, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały nr 257
 Załącznik do uchwały Nr XLIV/257/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-20 11:19:39, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały nr 258
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/258/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:48:29, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik nr 2 do uchwały 258
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/258/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:49:56, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały nr 259
 Załącznik do uchwały nr XLI/259/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:51:47, wprowadzający: Jakub Laskowski
Załącznik do uchwały nr 260
 Załącznik do uchwały nr XLI/260/2009 z dnia 22 września 2009 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:53:30, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał do uchwały nr 267
 Załącznik do uchwały 267 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 13:03:59, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 1 do uchwały nr 276
 Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/276/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:35:12, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 2 do uchwały 276
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/276/2009 z dnia 16 listopada 2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:36:45, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 3 do uchwały nr 276
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/276/2009 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 10:39:11 Informację zaktualizowano 2009-12-23 10:41:11, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 1 do uchwały nr 283
 Załącznik nr 1 do uchwały nrXLX/283/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:19:52 Informację zaktualizowano 2010-03-01 10:28:48, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 2 do uchwały 283
 Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/283/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:22:06 Informację zaktualizowano 2010-03-01 10:29:46, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 3 do uchwały 283
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/283/2010 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Mogielnica na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:25:40, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 4 od uchwały 283
 Załącznik nr 4 do uchwały XLIX/283/2010 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:27:11, wprowadzający: Jakub Laskowski
Zał. nr 5
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/283/2009 z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:57:19, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tebela nr 1 do uchwały 283
 Tabela nr 1 do uchwały nr 283
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:58:34, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tebela nr 1a
 Tabela nr 1 a do uchwały nr 283
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 10:59:25, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tabela nr 1b
 Tabela nr 1b do uchwały nr 283
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 11:00:11, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tabela nr 2
 Tabela nr 2 do uchwały nr 283
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 11:00:44, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tabela nr 2a
 Tabela nr 2a
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 11:02:04, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tabela nr 2a2
 Tabela nr 2a2 do uchwały nr 283
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 11:02:54, wprowadzający: Jakub Laskowski
Tabela nr 2b
 Tabela nr 2 b do uchwały 283
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 11:04:24, wprowadzający: Jakub Laskowski

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku