bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Referaty strona główna 

Referaty
W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
 

1 Kierownictwo urzędu - Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego i Kierownicy Referatów:

2 referaty oznaczone symbolami:

  a) ogólno-organizacyjny i oświaty OOiOŚ

  b) gospodarki, nieruchomości i ochrony środowiska GNOŚ

  c) finansowo-budżetowy FB

  d) spraw obywatelskich - urząd stanu cywilnego SO-USC

  e) biuro rady miejskiej RM

  f) inwestycji i remontów IR

  g) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ŚRiA

3 samodzielne stanowiska:

  a) ds. budownictwa i planowania przestrzennego BiPP

  b) ds. ochrony przeciwpożarowej

  c) konserwator-kierowca OSP

  d) ds. dodatków mieszkaniowych

 

  
Data wprowadzenia informacji 2003-06-09 10:04:14 Informację zaktualizowano 2017-11-03 11:07:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Regulamin Organizacyjny UGiM
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 10:19:58 Informację zaktualizowano 2017-11-03 11:12:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl