bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Uchwały strona główna 

Uchwały 2024 r.
 Uchwała LXXXXVII/458/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:06:39 Informację zaktualizowano 2024-02-06 12:26:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/459/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:07:15 Informację zaktualizowano 2024-02-06 12:28:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/460/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:07:58 Informację zaktualizowano 2024-02-06 13:55:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/461/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:08:30 Informację zaktualizowano 2024-02-06 13:57:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:09:06 Informację zaktualizowano 2024-03-13 08:43:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/463/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:10:08 Informację zaktualizowano 2024-02-06 14:04:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/464/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:10:49 Informację zaktualizowano 2024-02-06 14:06:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVII/465/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 391/1 położonej w obrębie Świdno gm. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 11:11:31 Informację zaktualizowano 2024-02-06 14:09:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała LXXXXVIII/466/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:07:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/467/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:08:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/468/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:13:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:14:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVIII/470/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Wszyscy Razem’’
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:19:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała LXXXXVIII/471/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 12:21:06 Informację zaktualizowano 2024-03-02 12:22:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/472/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:03:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/473/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:12:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/474/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:12:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/475/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:13:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:14:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/477/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:15:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/478/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnicy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:15:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/479/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:16:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/480/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie i Mieście Mogielnica na lata 2024-2030
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:17:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/481/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:17:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIX/482/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 10:18:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XC/483/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 14:46:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XC/484/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 15:03:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XCI/485/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 15:12:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XCII/486/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 15:15:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XCIII/487/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 15:27:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XCIII/488/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/474/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2024-04-26 09:42:31 Informację zaktualizowano 2024-04-26 09:44:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała XCIII/489/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2024-04-26 09:47:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała XCIII/490/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-04-26 09:51:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
   Uchwały w 2003r.
   Uchwały w 2004r.
   Uchwały w 2005r.
   Uchwały w 2006r.
   Uchwały w 2007r.
   Uchwały w 2008 r.
   Uchwały w 2009r.
   Uchwały w 2010r.
   Uchwały w 2011r.
   Uchwały w 2012r.
   Uchwały w 2013 r.
   Uchwały w 2014 r.
   Uchwały w 2015 r.
   Uchwały w 2016
   Uchwały w 2017 r.
   Uchwały w 2018 r.
   Uchwały w 2019 r.
   Uchwały w 2020
   Uchwały w 2021 r.
   Uchwały w 2022 r.
   Uchwały w 2023 r.
   Uchwały 2024 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl