bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych strona główna 

Oświadczenia za 2019 r.
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSO w Mogielnicy - Małgorzata Tabor
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:44:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Anna Wilk
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 12:32:53 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:49:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Secjalisty Pracy Socjalnej - Barbara Michalska
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 12:36:48 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:50:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Tomasz Kowalski
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 12:52:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Sekretarza Gminy i Miasta - Joanna Kaźmierska
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 12:57:47 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:54:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 świadczenie majątkowe za 2019 rok Skarbnika Gminy i Miasta - Anna Lewandowska
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:00:37 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:54:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Kierownika Miejsko-Gminnej Samorządowej Publicznej Biblioteki w Mogielnicy - Barbara Olszewska
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:06:02 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:56:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy- Joanna Latosiak
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:11:47 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:55:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy - Hanna Frasońska-Pańkowska
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:15:52 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:57:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy -Grzegorz Zieliński
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:20:43 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:59:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy - Robert Lipiec
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:23:24 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:58:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu - Urszula Matysiak
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:29:05 Informację zaktualizowano 2020-08-31 13:59:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem - Piotr Mosionek
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:31:08 Informację zaktualizowano 2020-08-31 14:00:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach - Grażyna Michalak
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:33:37 Informację zaktualizowano 2020-08-31 14:01:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy - Małgorzata Tabor
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:39:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Witold Ścisłowski
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:41:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Witold Ścisłowski
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:43:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Oświadczenie majątkowe na 30 dni od objęcia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Paweł Pajewski
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 13:47:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
   Oświadczenia za 2016 r.
   Oświadczenia za 2017 r.
   Oświadczenia za 2018 r.
   Oświadczenia za 2019 r.
   Oświadczenia za 2020 r.
   Oświadczenia za 2021 rok
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl