bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Budżet strona główna 

Sprawozdania finansowe
 Bilans łączny za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:36:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:42:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans - ZSO w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:45:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans- ZPSP i PP Brzostowiec za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:06:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:08:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans-PSP Borowe za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:09:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans-PSP Mogielnica za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:11:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:26:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny rachunek zysków i strat za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:27:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- PSP Borowe za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:29:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- PSP Mogielnica za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:31:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:33:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- ZPSP i PP Michałowice za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:35:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- ZSO w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:36:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:38:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:45:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Borowe za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:49:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- PSP Mogielnica za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:51:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:53:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Brzostowiec za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 11:54:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu- ZPSP i PP Michałowice za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:21:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu - ZSO w Mogielnicy na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:41:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:45:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:46:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy pdf-scalone za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:51:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa- ZPSP i PP w Brzostowcu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:55:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa -ZPSP i PP w Michałowicach za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 12:58:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa-Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:00:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa-Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:04:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Borowe za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:24:18 Informację zaktualizowano 2020-06-17 10:39:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Michałowice za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:25:53 Informację zaktualizowano 2020-06-17 10:38:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZPSPiPP Brzostowiec za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:37:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu PSP Mogielnica za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:41:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZSO za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:43:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu MGOPS za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:46:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu ZGKiM za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 10:50:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu UGiM za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:11:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie Zmian w Fuduszu zbiorcze
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:15:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:29:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:33:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZPSPiPP Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:35:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:37:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZSO
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:39:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat MGOPS
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:44:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:42:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat UGiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:44:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat zbiorczy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:46:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:36:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZPSPiPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:38:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZPSPiPP Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:39:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:43:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZSO
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:49:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans MGOPS
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:51:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:52:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans UGiM w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:58:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans zbiorczy
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:02:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans z wykonania budżetu Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:10:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:24:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:45:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZPSPiPP Brzostowiec
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:48:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:50:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:53:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa MGOPS
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:55:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa ZGKiM
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:58:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowaUGiM.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:04:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa zbiorcza Gminy-scalone
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:08:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:25:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:26:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:48:11 Informację zaktualizowano 2021-05-11 13:57:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączna informacja dodatkowa za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:49:16 Informację zaktualizowano 2021-05-11 13:56:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:51:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:52:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny rachunek zysków i strat za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:52:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:53:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy i MIasta w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:55:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP w Borowem za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:41:53 Informację zaktualizowano 2021-05-26 09:43:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP Brzostowiec za 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:44:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP w Michałowicach za 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:46:19 Informację zaktualizowano 2021-05-26 10:06:32, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - PSP nr 2 w Mogielnicy za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:49:19 Informację zaktualizowano 2021-05-26 09:56:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
  Bilans, Rachunek Zysków i Strat - ZSO Mogielnica za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 09:50:25 Informację zaktualizowano 2021-05-26 09:53:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:11:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:15:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:16:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Borowe
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:50:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej PSP i PP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:51:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:58:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP iPP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 11:59:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP i PP Michałowice
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:13:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:14:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:14:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:15:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSP Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:17:19 Informację zaktualizowano 2022-05-19 09:19:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans jednostki budżetowej ZSO w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:20:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa ZSO Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:22:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSO w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:22:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Rachunek zysków i strat jednostki ZSO Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 09:23:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Zofia Ptaszyńska
 Bilans za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:41:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Informacja dodatkowa za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:45:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączna informacja dodatkowa za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:45:39 Informację zaktualizowano 2022-05-25 11:25:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:46:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny bilans za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:46:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny rachunek zysków i strat za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:47:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Łączny wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:47:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Rachunek zysków i strat za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:48:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Wyciąg danych z informacji dodatkowej za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:49:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska
 Zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 10:49:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Anna Lewandowska

Zobacz:
   Sprawozdania budżetowe
   Sprawozdania finansowe
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl