bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOGIELNICA

http://mogielnica.e-mapa.net/

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 14:22:55 Informację zaktualizowano 2016-05-17 14:28:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
MPZP Kozietuły Nowe i Kozietuły - projekt
 mpzp Kozietuły Nowe tekst prognoza oddzialywania na srodowisko.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 13:26:36, wprowadzający: Jarosław Górnik
 mpzp Kozietuły Nowe rysunek planu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 13:29:55 Informację zaktualizowano 2019-03-25 13:33:25, wprowadzający: Jarosław Górnik
 mpzp Kozietuły Nowe tekst planu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 13:30:13, wprowadzający: Jarosław Górnik
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Mogielnica - uchwała Rady Miejskiej w
Mogielnicy nr LVII/253/2018 z dnia 12.04.2018
 Studium Gminy Mogielnica - rysunek.jpg
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 12:08:05 Informację zaktualizowano 2019-04-03 14:01:32, wprowadzający: Jarosław Górnik
 Studium Gminy Mogielnica - tekst.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 14:03:33, wprowadzający: Jarosław Górnik
Zmiana studium gminy wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko - wyłożenie

wylozenie - zalacznik nr 01 TEKST UWARUNKOWANIA ZMIANA STUDIUM.pdf

wylozenie - zalacznik nr 07 TEKST KIERUNKI ZMIANA STUDIUM

zalacznik nr 08 KIERUNKI ROZWOJU ZMIANA STUDIUM.pdf

zalacznik nr 09 KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURA - FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA - ZMIANA STUDIUM.pdf

zalacznik nr 10 KIERUNKI ROZWOJU - DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE - ZMIANA STUDIUM.pdf

wylozenie - TEKST PROGN ODDZ NA SRODOWISKO ZMIANY STUDIUM

 wylozenie - RYSUNEK PROGN ODDZ NA SRODOWISKO ZMIANY STUDIUM.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 09:14:31 Informację zaktualizowano 2021-01-29 09:24:26, wprowadzający: Jarosław Górnik

Zobacz:
 Wnioski  . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl