bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 Podatek Leśny - Komunikat Prezesa GUS
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 13:46:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek Rolny - Komunikat Prezesa GUS
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 13:45:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LI/273/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 13:41:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LI/272/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 13:39:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 UCHWAŁA Nr LI/271/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 13:37:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2020
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 10:35:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2020
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 10:34:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski

Uchwała nr XXXV/186/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021rok.

Uchwała nr XXXV/187/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XXXV/188/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok.

Uchwała nr XXXV/189/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej

Podatek rolny Obowiazujące stawki w 2021 roku wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

Podatek leśny Obowiazujące stawkina 2021 rok wynikajace z komunikatu Prezesa GUS

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 08:23:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2019
Data wprowadzenia informacji 2020-05-29 10:51:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2019
Data wprowadzenia informacji 2020-05-29 10:48:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Podatek rolny Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 13:55:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek leśny Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 13:54:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr XXII/115/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości staek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 11:05:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 11:02:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XX/101/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 11:01:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała Nr XX/100/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 10:57:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XX/99/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 10:40:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XX/98/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 10:38:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 15:39:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 15:30:04 Informację zaktualizowano 2019-05-30 15:37:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
  Uchwała Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 15:05:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkas oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 21:58:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 21:56:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr V/15/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 21:53:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 21:50:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-07-06 11:18:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Uchwała Nr LII 221 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie okręślenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:30:37 Informację zaktualizowano 2017-12-14 13:51:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LII 220 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:28:21 Informację zaktualizowano 2017-12-14 13:51:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LII 219 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie opłaty targowej na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:22:22 Informację zaktualizowano 2017-12-14 13:51:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LII 218 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:21:03 Informację zaktualizowano 2017-12-14 13:51:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LII 217 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:10:54 Informację zaktualizowano 2017-12-14 13:52:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Komunikat Prezesa GUS -podatek leśny na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 12:59:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Komunikat Prezesa GUS -podatek rolny na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 12:58:53 Informację zaktualizowano 2018-01-11 09:08:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 12:32:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłożenia na raty w 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 12:30:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Komunikat Prezesa GUS -podatek rolny na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 14:03:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Komunikat Prezesa GUS -podatek leśny na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 14:00:08 Informację zaktualizowano 2016-11-24 14:05:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 11:17:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 11:14:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXV/140/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 11:07:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXV/139/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 09:49:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXV/138/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 09:48:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłozenia na raty w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 10:01:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 09:58:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
  Podatek rolny w 2016 r. – Komunikat Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:20:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Podatek leśny w 2016 r. – Komunikat Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:19:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXI/88/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorców formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:18:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku do środków transportowych na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:05:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXI/86/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:03:44 Informację zaktualizowano 2015-12-15 10:06:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXI/85/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 10:00:44 Informację zaktualizowano 2015-12-15 10:02:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXI/84/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:58:07 Informację zaktualizowano 2015-12-15 10:02:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXI/83/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:55:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 09:14:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 09:12:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Tomasz Kowalski
 Podatek rolny w 2015 r. – Komunikat Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:34:25 Informację zaktualizowano 2015-04-23 08:46:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek leśny w 2015 r. – Komunikat Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:33:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr V / 12 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określeni wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:26:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr V / 11 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:25:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr V / 10 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:24:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr V / 9 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:24:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr V / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określeni stawek od nieruchomości na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 15:23:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 08:41:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 08:40:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 12:35:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek rolny w 2014 r. – Komunikat Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 08:56:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek leśny w 2014 r. – Komunikat Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 08:56:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 08:55:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLIX/262/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 08:54:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLIX/261/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 08:53:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 08:52:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała w sprawie podatku od środków transportu na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-29 12:23:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała w sprawie inkaso na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-29 12:22:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-29 12:21:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała w sprawie zwolnień od nieruchomości na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-29 12:21:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-29 12:13:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń ,odroczeń i rozłożenia na raty w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 08:58:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osób prawnych i fizycznycjh którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 08:55:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek leśny w 2012r. - Obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 12:23:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek od środków transportu w 2012 r -Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 12:17:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Opłata targowa w 2012 r - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 12:15:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek od nieruchomości w 2012 r - Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 11:57:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek od nieruchomości w 2012 r - Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 11:54:16 Informację zaktualizowano 2012-01-16 11:58:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Podatek rolny w 2012 r - Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 11:51:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2010.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 15:30:03, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2010.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 15:28:51, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala w sprawie okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych na 2011 rok.
Obowiązuje od: 2001-01-20   Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 14:47:13 Informację zaktualizowano 2011-02-08 14:47:39, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala w sprawie okreslenia stawki podatku od nieruchomosci na 2011.
Obowiązuje od: 2001-01-20   Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 14:40:06 Informację zaktualizowano 2011-02-08 14:44:57, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentow i wynagrodzenia za inkasao na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 14:39:02, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala w sprawie ustalenia dziennych stawek oplaty targowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 14:38:27, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomosci na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 14:37:29, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2009.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 09:56:25, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osb prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2009.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 09:55:56, wprowadzający: Robert Lipiec
 Podatek rolny w 2010r. - Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 10:57:06 Informację zaktualizowano 2011-01-03 15:45:22, wprowadzający: Robert Lipiec
 Podatek lesny w 2010r. - Obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 10:56:12, wprowadzający: Robert Lipiec
 UCHWALA w sprawie ustalenia wysokosci oplat za wode z urzadzen miejskich i wiejskich i odprowadzania sciekow do kanalizacji sanitarnej.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:54:01, wprowadzający: Robert Lipiec

UCHWALA w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek oplaty targowej na 2010r

 Zalacznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:52:42, wprowadzający: Robert Lipiec

 * Informujemy, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 312/K/09 uchyliło w  §2  ust. 3 i ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XLVIII/275/2009

 Uchwala nr XLVIII/275/2009 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:52:18 Informację zaktualizowano 2010-01-06 14:03:20, wprowadzający: Robert Lipiec
 UCHWALA w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:51:36, wprowadzający: Robert Lipiec

 *Informujemy, że Kolegium Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Warszawie. Uchwałą Nr 313/K/09  uchyliło §3   Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XLVIII/276/2009

UCHWALA nr XLVIII/276/2009 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na 2010 rok.

Zalacznik Nr 1

Zalacznik Nr 2

  Zalacznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:49:24 Informację zaktualizowano 2010-01-06 11:07:29, wprowadzający: Robert Lipiec
 UCHWALA w sprawie okreslenia stawek oplat za uslugi usuwania odpadow komunalnych.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:48:54, wprowadzający: Robert Lipiec

Regulamin utrzymania czystosci i porzadku w gminie.

 Zalacznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 14:47:21, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-28 22:36:24, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej ktorym w zakresie podatkow lub oplat udzielono przewyzszajacych 500zł w 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-28 22:35:21, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 13:28:45, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł. w 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 13:27:59, wprowadzający: Robert Lipiec
 Podatek lesny w 2008r - obowiazuja stawki wynikajace z komunikatu Prezesa GUS
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 13:11:38, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala Rady nr 110 w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso zobowiazan pienieznych oraz podatku od nieruchomosci na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 13:07:12, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala Rady nr 109 w sprawie ustalenia wysokoćci dziennych stawek opłaty targowej na 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 13:04:17 Informację zaktualizowano 2008-01-22 13:06:09, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala Rady nr 108 w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 13:02:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala Rady nr 107 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 13:00:53, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwala Rady nr 106 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 12:56:53, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wyjaśnienie dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł. w 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-05 10:00:45, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł. w 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-31 09:05:21, wprowadzający: Robert Lipiec
 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-31 09:03:20 Informację zaktualizowano 2007-05-31 09:06:07, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr.282 w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:33:58, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 281 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:32:50, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 280 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz podatku od nieruchomości na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:31:06, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr 279 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadanych psów.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:29:01, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr. 278 w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:27:07 Informację zaktualizowano 2006-07-05 13:27:25, wprowadzający: Robert Lipiec
 Uchwała Rady nr 277 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:25:40, wprowadzający: Robert Lipiec

Zobacz:
   Formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.
   Formularze podatkowe na 2016 rok i 2017 rok.
   Formularze podatkowe na 2013 r. i 2014 r.
   Formularze podatkowe na 2012 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl