bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
 Roczna Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021r.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-22 12:23:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Wiśniewska
Inwentaryzacja żródeł ciepła

Plakat

ulotka

 Ulotka inwentaryzacyjna.1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 11:24:18 Informację zaktualizowano 2021-11-04 07:43:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Zawiadomienie- wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 08:15:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Zawiadomienie- wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 08:14:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Roczna analiza stanu odpadami konunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mogielnica za 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 14:10:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Wiśniewska
 Roczna analiza stanu odpadami konunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mogielnica za 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 15:30:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Wiśniewska
 Zawiadomienie od Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 14:57:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Małgorzata Sierajewska
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 12:29:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Wiśniewska
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2018r
Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 14:59:58 Informację zaktualizowano 2019-10-31 14:08:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Joanna Wiśniewska
Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta
Mogielnica

Obwieszczenie - konsultacje społeczne - POŚ Mogielnica

Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 14:08:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Barbara Karpińska
 Terminarz odbioru odpadow z działek 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:38:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Terminarz odbioru odpadow wielkogabarytowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 10:37:06 Informację zaktualizowano 2014-05-21 08:22:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:11:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:09:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Ogłoszenie działalność regulowana
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:07:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 10:39:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Projekt programu usuwania azbestu Gmina Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 13:40:33 Informację zaktualizowano 2014-04-16 15:10:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski
 Wniosek o udzielenie pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:48:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 13:31:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:39:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:37:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:36:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:34:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:51:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Wniosek o wpis do działalności regulowanej
Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 12:45:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 14:26:30 Informację zaktualizowano 2014-01-21 14:21:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Marek Ścisłowski

Zobacz:
   Azbest
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl