Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2024 strona główna 

2024

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok

Zarządzenie nr 2 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Zarządzenie nr 4 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogilnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( Edycja 8)

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Zarządzenie nr 10 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2024 roku.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2024 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałani

Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 15 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 ro

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fu

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytori

Zarządzenie nr 19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024r

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 21 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 22 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 26 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 27 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach w Mogielnicy

Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki

Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 30 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 31 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 32 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 33 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta – „Sekretarz”

Zarządzenie nr 37 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 41 z dnia 29 marca 2024 W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodz

Zarządzenie Nr 42 z dnia 29 marca 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 marca 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 44 z dnia 4 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 45 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 46 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 47 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 48 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fundu

Zarządzenie nr 49 z dnia 16 kwietnia 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 50 z dnia 16 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 51 z dnia 22 kwietnia 2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta „Referent ds. działalności gospodarczej”

Zarządzenie nr 52 z dnia 23 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 53 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 54 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 55 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

Zarządzenie nr 56 z dnia 24 kwietnia 2024 Orzechowska Kinga w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie d

Zarządzenie nr 57 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fundu

Zarządzenie nr 58 z dnia 25 kwietnia 2024 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 59 z dnia 30 kwietnia 2024 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie gminy Mogielnica za 2023 rok.

Zarządzenie nr 60 z dnia 30 kwietnia 2024 w sprawie procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie nr 61 z dnia 30 kwietnia 2024 W sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2024 roku.

Zarządzenie nr 62 z dnia 7 maja 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 63 z dnia 10 maja 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr64 z dnia 10 maja 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 65 z dnia 10 maja 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium trgo p

Zarządznie nr 66 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta " Inspektor ds. remontów i inwestycji"

Zarządzenie nr 67 z dnia 17 maja 2024 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2023 rok.

Zarządzenie nr 68 W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 69 sprawie wyborów przewodniczących i zarządu Komitetów Osiedlowych na terenie miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 70 w sprawie w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Zarządzenie nr 72 w sprawie zmiany zarządzenia 68/2024 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-09 12:46:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku