Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mogielnica  www.mogielnica.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-12-21 13:54:08

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Grzegorz Frasoński
autor: Hanna Frasońska-Pańskowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-21 13:54
  więcej >
2017-12-15 12:59:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:59
Dodano 2017 Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian planu
finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017
r..pdf  więcej >
2017-12-15 12:58:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:58
Dodano 2017 Zarządzenie nr 75 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf  więcej >
2017-12-15 12:55:49

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:55
Dodano 2017 Zarządzenie nr 74 w sprawie powołania Komisji
inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w
Urzędzie Gminy i Miasta w Mo  więcej >
2017-12-15 12:54:13

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:54
Dodano 2017 Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian planu
finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017
rok..pdf  więcej >
2017-12-15 12:52:32

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:52
Dodano 2017 Zarządzenie nr 72 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok..pdf  więcej >
2017-12-15 12:49:32

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:49
Dodano 2017 Zarządzenie nr 71 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017
rok..pdf  więcej >
2017-12-15 12:49:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:49
Dodano 2017 Zarządzenie nr 70 w sprawie przekazania
przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kaplin..pdf  więcej >
2017-12-15 12:48:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:48
Dodano 2017 Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu
finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2017
rok..pdf  więcej >
2017-12-15 12:47:36

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:47
Dodano 2017 Zarządzenie nr 68 w sprawie zmian dochodów i
wydatków budżetu na 2017 rok..pdf  więcej >
2017-12-15 12:46:48

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:46
Dodano 2017 Zarządzenie nr 67 w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o awans na stopień nauc  więcej >
2017-12-15 12:46:17

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:46
Dodano 2017 Zarządzenie nr 66 w sprawie nie wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości..pdf  więcej >
2017-12-15 12:45:43

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:45
Dodano 2017 Zarządzenie nr 65 w sprawie niewykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.pdf  więcej >
2017-12-15 12:38:40

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:38
Dodano 2017 Zarządzenie nr 64 w sprawie przedłożenia
Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchały budżetowej
na 2018 rok wraz z uzasadnieniem..  więcej >
2017-12-15 12:37:21

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:37
Dodano 2017 Zarządzenie nr 63 w sprawie przedłożenia
Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi  więcej >
2017-12-15 12:34:06

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:34
Dodano 2017 Zarządzenie nr 62 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata
2017-2027.pdf  więcej >
2017-12-15 12:32:52

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:32
Dodano 2017 Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian planu
finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2017
r..pdf  więcej >
2017-12-15 12:31:17

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 12:31
Dodano 2017 Zarządzenie nr 60 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok..pdf  więcej >
2017-12-14 13:52:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Podatki i opłaty

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 13:10
  więcej >
2017-12-14 13:51:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Podatki i opłaty

Grzegorz Frasoński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-14 13:21
  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 12050
< poprzednie     następne >     100>>     300>>