Referaty

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
 

1. Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Oświaty;

2. Referat Finansowo-Budżetowy ;

3. Urząd Stanu Cywilnego ;

4. Biuro Rady Miejskiej ;

5. Referat Sportu, Kultury i Promocji

5. Samodzielne stanowiska:

- d/s kadr ;

- d/s inwestycji;

- d/s gospodarki gruntami i rolnnictwa;

- d/s budownictwa i planowania przestrzennego;

- d/s gospodarki komunalnej;

- d/s ewidencji działalności gospodarczej i ochrony środowiska

- d/s dróg i bhp;

- Pełnomocnik do spraw niejawnych i obrony cywilnej. 

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2003-06-09 10:04:14 | Data modyfikacji: 2009-07-09 10:08:43.
 Regulamin Organizacyjny UGiM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2009-07-09 10:19:58 | Data modyfikacji: 2012-02-27 15:04:16.
Data wprowadzenia: 2009-07-09 10:19:58
Data modyfikacji: 2012-02-27 15:04:16
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński