Uchwały w 2018 r.

Uchwała nr 241
 Uchwała Nr LIV/241/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:32:16.
Uchwała nr 242
 Uchwała nr LV 242 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:46:39.
Uchwała nr 243
 Uchwała nr LV 243 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:49:09.
Uchwała nr 244
 Uchwała nr LV 244 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy na rok budżetowy 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:50:22.
Uchwała nr 245
 Uchwała nr LV 245 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:54:36.
Uchwała nr 246
 Uchwała nr LV 246 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Załącznika Uchwały Nr LII/227/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:58:05.
Uchwała nr 247
 Uchwała nr LV 247 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mogielnica na lata 2013 -2032”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:59:45.
Uchwała nr 248
 Uchwała Nr LVI 248 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:01:05.
Uchwała nr 249
 Uchwała Nr LVI 249 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:03:10.
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr LVI 250 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:04:17.
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr LVI 251 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:10:42.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:10:42
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński