Ogłoszenia do 30 000 Euro

Ogłoszenie na budowę zbiornika wody na potrzeby
gospodarcze wsi Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Przedmiar 1

Istotne postanowienia umowy

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:53:58 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:57:07.
Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi
Dylew

Oferta

Opis konstrukcji

Plan zagospodarowania terenu

Zbiornik wody

Uzbrojenie zbiornika

Szacht studni głębinowej

Projekt budowlany- część sanitarna

Przedmiar

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Istotne postanowienia umowy

 Ogłoszenie na budowę zbiornika wody Dylew

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-09 08:31:23 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:56:48.
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Mogielnica
 Ogłoszenie na dowóz dzieci

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-08-01 08:58:49 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:56:48.
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą
 Ogłoszenie na zakup kruszywa

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:11:46 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:33:41.
Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:11:46
Data modyfikacji: 2017-08-09 08:33:41
Opublikowane przez: Marta Kurcińska